Beijer Tech AB

beijer tech default

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel i Norden och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Flödesteknik och Industriprodukter.

Beijer Techs erbjudande består av ett brett sortiment av komponenter, förnödenheter, insatsvaror och maskiner från ledande tillverkare samt produkter och tjänster som anpassas till specifika kundbehov. Vd är Staffan Andersson, född 1976, civilingenjör och MBA, anställd sedan 2015.

Stärker produktiviteten och konkurrenskraften

Erbjudandet sammanfattas med orden Kundnära, Kreativa, Kompletta, som fångar Beijer Techs förståelse för kundens industriprocesser, specialistkunskapen om leverantörer och produkter samt inriktningen på leveranssäkerhet och kundanpassning.

Från ledande tillverkare till specifika kundbehov

Erbjudandet består av produkter från ledande tillverkare samt produkter och tjänster som anpassas till specifika kundbehov:

  • Komponenter – delar av maskiner och system.
  • Förnödenheter som används i produktion eller underhållsprocesser.
  • Insatsvaror som är del av en färdig produkt.
  • Maskiner/anläggningar – exempelvis delar av gjuterier och stålverk.
  • Servicetjänster.

Brett och omfattande sortiment

Sortimentet är brett och omfattar områdena flödesteknik (exempelvis slangar, kopplingar), industrigummi (bland annat packningar, gummiprodukter) och ytbehandling (till exempel blästring, slipning). I sortimentet ingår också branschspecifika lösningar för gjuterier, stålverk och offshoreindustrin.

Ny organisation

Under året fick Beijer Tech en ny ledningsgrupp och organisation. Antalet chefer har minskats i organisationen samtidigt som affärsansvaret decentraliserats ytterligare. Verksamheten baseras på ett antal produkt- och tjänstekoncept som är organiserade i två affärsområden – Flödesteknik och Industriprodukter. Flödesteknik drivs i bolaget Lundgrens, där Sverige är huvudmarknad. Övriga koncept ingår i Industriprodukter. Dessa är Beijers, Karlebo, Tebeco, PMU, Norspray och Preben Z. Industriprodukter har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Affärsområdena har kompletta ledningsgrupper som ansvarar för sina verksamheter. Från centralt håll stöttar Beijer Tech i frågor som gäller strategi, resultatuppföljning, IT/administration, finansiering, förvärv och utvecklingsprojekt.

Utökade satsningar på kvalitet och sortiment

Kundnöjdhet och leveransprecision är bärande kvalitetsbegrepp. De större verksamheterna är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Beijer Techs mindre verksamheter bygger sitt kvalitetsarbete på bland annat branschcertifieringar. Under året har investeringar gjorts i nya plockautomater och produktionsutrustning som ökar leveransförmågan ytterligare. Sortimentet utvecklas ständigt för att matcha kundernas behov. Under 2015 togs beslut om att stärka resurserna inom detta område. Som en följd kommer i fortsättningen fler medarbetare att arbeta fokuserat med sortimentsutveckling, dels inom nuvarande produktområden, dels med sikte på nya områden med tillväxtmöjligheter.