Habia Cable AB

habia default

Habia Cable utvecklar, tillverkar och säljer specialkabel och kabelsystem för krävande applikationer. Företaget är en av de största tillverkarna av kundanpassad specialkabel i Europa.

Habia Cable arbetar inom två affärsområden – Telecom och Övrig Industri. Produkter säljs på cirka 50 marknader. Vd är Carl Modigh, född 1972, civilingenjör och Executive MBA, anställd sedan 2006.

Unika produkter

Habia Cable utvecklar, tillverkar och säljer specialkablar och kablage. Inom dessa områden är företaget en ledande aktör i Europa. Produkterna används i krävande, högteknologiska applikationer i utsatta miljöer. Många kablar har unika egenskaper och tillverkas i högpresterande material för att klara exempelvis höga eller låga temperaturer, radioaktivitet, tryck, brand, böjningar eller vibrationer.

Telecom och Övrig industri

Habia har två affärsområden – Telecom och Övrig industri. Kablarna inom Telecom används framför allt i basstationsantenner för mobil telekom. Produkterna är relativt standardiserade. Inom Övrig Industri anpassas flertalet kablar till specifika kundbehov och levereras till branscher som kärnkraft, försvar, transport, offshore och tillverkningsindustri.

Ökad produktion i Kina

Habia har tillverkning i Kina, Sverige, Tyskland och Polen. Anläggningen i Kina är numera störst. Under 2015 har produktionen av telekomkablar koncentrerats till denna fabrik. Det stärker konkurrenskraften i ett marknadssegment där prispressen ökar.

Kundanpassad kabel

I Sverige är tillverkningen inriktad på kundanpassad kabel, bland annat till kärnkraftsmarknaden där efterfrågan stigit kraftigt under året. I den tyska fabriken tillverkas kopplingstråd och kabel medan anläggningen i Polen är inriktad på kablage. Även tillverkningsvolymerna inom kablage ökade kraftigt 2015. Den positiva utvecklingen har öppnat för nya investeringar och för fortsatt expansion av verksamheten.

Produkt- och kvalitetsutveckling

Habia driver dels en koncerngemensam produktutveckling, dels lokal utveckling vid varje fabrik. Vissa projekt finansieras helt eller delvis av kunder, bland annat inom offshore och försvar. Den koncerngemensamma utvecklingen inriktas på mantel- och isoleringsmaterial. Den lokala utvecklingen avser konstruktion av kundanpassade kablar och kablage. Varje fabrik har specialister som stöttar i utvecklingen av de kabeltyper som tillverkas där.

Kvalitetsarbete genom hela produktionskedjan

Kvalitetsarbetet omfattar hela produktionskedjan – från design, utveckling och tillverkning till leverans. Produktkvaliteten har under lång tid uppgått till över 99 procent orderrader utan reklamation. Alla fabriker är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Många produkter uppfyller kvalitetskraven enligt branschstandarder och har tredjepartscertifiering från exempelvis Det Norske Veritas eller Underwriters Laboratory. Under 2015 har offshorekablar certifierats enligt branschstandarden NEK 606. Anläggningen i Polen har certifierats enligt miljöstandarden ISO 14001.