Lesjöfors AB

lesjofors default

Lesjöfors är specialiserat på fjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en internationell fullsortimentsleverantör som erbjuder både standardprodukter och ett brett utbud av kundspecifika komponenter.

Lesjöfors är ett tekniskt serviceföretag med ett komplett erbjudande inom fjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är ledande i Norden och ett av de större fjäderföretagen i Europa. Vd är Kjell-Arne Lindbäck, född 1952, civilekonom, anställd sedan 1997.

Industri och Chassifjädrar

Verksamheten är organiserad i två affärsområden – Industri och Chassifjädrar. Inom Industri är produktbredden stor och komponenter tas fram för mängder av olika kundbehov. Chassifjädrar är inriktat på fordonsfjädrar för eftermarknaden och sortimentet är mer standardiserat. Lesjöfors har tillverkning vid 21 produktionsenheter i tio länder. Två av fabrikerna är inriktade på tillverkning av chassifjädrar. Lesjöfors har även lågkostnadstillverkning i Lettland, Slovakien, Kina och Mexiko, som står för 14 procent av tillverkningsvolymerna.

Decentraliserad säljorganisation

Decentraliseringen är långt driven. Kompetens och resurser inom tillverkning och produktutveckling koncentreras till varje produktionsenhet. Varje enhet har också en egen säljorganisation. Det knyter affärsmannaskapet nära kunden. Samtidigt finns det en samordning inom försäljning och produktutveckling som gör att kunnande och erfarenheter sprids i hela organisationen.

Globala satsningar

Under 2015 har arbetet med att integrera den amerikanska verksamheten fortsatt. Lesjöfors Springs America har unik kompetens inom området drivfjädrar, som blivit en del av koncernens erbjudande. Samtidigt utvecklas marknadsarbetet i USA, där Lesjöfors planerar för expansion inom både Industri och Chassifjädrar. Satsningarna i den slovakiska lågkostnadstillverkaren Centrum B har utökats. På industrifjädermarknaden efterfrågar de globala kunderna lågkostnadstillverkning i allt högre grad. Investeringarna som nu görs mer än fördubblar kapaciteten i Centrum B.

Nya produkter och större bredd

Produktutvecklingen i Chassifjädrar innebär att sortimentet breddas genom att fjädrar till nya bilmodeller tas fram. Ungefär 500 nya produkter tillförs detta sortiment varje år. Inom Industri bygger produktutvecklingen på de tekniska krav kunden ställer. Därefter utvecklas rätt lösning, där design, materialval, dimensionering, tillverkningssätt och mycket annat påverkar slutprodukten. Varje fabrik har egna produktutvecklare som tillsammans tar fram mer än 2 000 nya artiklar varje år.

Kvalitet och precision

De tillverkande enheterna utvärderas efter kvalitetsparametrar som leveransservice och produktkvalitet. Kvalitetsmätningar, utvärderingar och förbättringsinsatser är integrerade i den dagliga verksamheten. Samtliga fabriker är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Många är också certifierade enligt branschspecifika kvalitetsstandarder. Inom Chassifjädrar är leveransprecision en viktig kvalitetsparameter. Under en följd av år har den legat på i snitt 99 procent. Trots att efterfrågan ökade kraftigt 2015 låg leveransprecisionen fortsatt på 99 procent. Det bidrog till att Lesjöfors stärkte sin marknadsposition under året.