2017 i korthet

2 351

Försäljningen uppgick till 2 351 Mkr (2 009).

20,3

Rörelsemarginalen var 20,3 procent (18,9).


10 %

Industri. Stark efterfrågan gav en organisk tillväxt på 10 procent.

477

Rörelseresultatet var 477 Mkr (380).


Rekordförsäljning

Chassifjädrar. Rekordförsäljning som uppgick till 675 Mkr.


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:13,value:1676}{title:14,value:1726}{title:15,value:1996}{title:16,value:2009}{title:17,value:2351}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:13,value:332}{title:14,value:320}{title:15,value:388}{title:16,value:380}{title:17,value:477}]

NYHETER Chassifjädrar

Utbyggt för att bemöta brittisk efterfrågan

I Storbritannien har Lesjöfors ett regionalt distributionscentrum, som förser den inhemska marknaden med chassifjädrar. Under året har anläggningen byggts ut, vilket fördubblat ytan. Det gör hanteringen mer rationell och bidrar till att Lesjöfors kan möta tillväxten på den brittiska marknaden på ett bättre sätt.

Anpassat sortiment för amerikansk marknad

I Pittson, Pennsylvania finns knutpunkten för Lesjöfors amerikanska verksamhet. Här har ett nytt lager etablerats 2017. Fokus ligger på chassifjädrar för asiatiska och europeiska personbilar, men ett anpassat sortiment har även tagits fram för amerikanska personbilar.

Fortsatt hög servicegrad när omsättningen ökar

Lesjöfors har två fabriker för tillverkning av chassifjädrar och ett flertal regionala distributionscentra. Det gör att servicegraden upprätthålls även vid efterfrågeuppgångar som 2017 då leveransprecisionen – trots en 30-procentig tillväxt – var drygt 97 procent.

Investeringar för kostnadseffektiv produktion

Service och tillverkning utvecklas. Under året har 20–25 Mkr investerats. Automatiseringar och robotiseringar spelar en allt större roll för att göra produktionen kostnadseffektiv.

NYHETER INDUSTRI

Vågfjädern – stor satsning på liten fjäder

Ett satsningsområde är vågfjädrar. De ger samma kraft som en spiral- eller tryck-
fjäder, men med hälften av fjäderhöjden. Vågfjädern kan därför vara den perfekta lösningen när utrymmet är begränsat. Under året har Lesjöfors investerat i en ny maskinutrustning, som gör att vågfjädrar kan tillverkas i fler och större dimensioner är tidigare.

Nytt förvärv ger ny styrka

Lesjöfors är ett av få internationella företag som gör regelbundna förvärv och bidrar till en konsolidering av fjädermarknaden. Under 2017 förvärvades svenska Spiros AB. Företaget har mer än 90 års erfarenhet av fjädertillverkning och är specialiserat på tråd- och bandkomponenter.

Rent och nytvättat för den tyska bilindustrin

Tyska Velleuer har utvecklat en tillverkningsprocess av stansdetaljer med extrema krav på renhet till den tyska bilindustrin. Via en specialbyggd tvättmaskin i produktionslinjen rengörs, sköljs och torkas komponenterna innan de lindas upp på en rulle för kvalitetsgranskning och lagring inför leverans.