Aktien

Beijer Almaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista. Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 125,5 Mkr (125,5). Kvotvärdet på samtliga aktier är 4,17 kr och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Det finns inga utestående konvertibla förlagslån eller optioner. Omsättningen under 2016 var totalt 3 694 665 aktier, vilket motsvarar 14 procent av utestående B-aktier. Varje dag omsattes i genomsnitt 14 603 aktier.

orange_arrow_down0,5

Beijer Alma (BEIA B) ico_clock 2017-10-17 17:29

+/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym
0% 274 274.5 274 276 273.5 4953

Intradag

Sex månader

Ett år

Fem år

Tio år

Allt

Visa Volym

Index: OMXSPI - OMX Stockholm_PI

Jämförelsetyp:

Procent

Värden

Ingen Jämförelse

Visa vy:

Intradag

Standardvy

Kurspåverkande Information:

Rapporter

Pressmeddelanden