Aktiedata

Vinst per aktie beräknat på
genomsnittligt antal aktier
20172016201520142013
– efter 22,0 schablon-skatt, kr 13,39 11,57 12,09 10,96 9,96
– efter skatt, kr 12,89 10,87 11,74 10,60 9,59
Eget kapital per aktie, kr 66,08 63,11 60,91 57,91 53,46
Utdelning per aktie, kr 9,50 1) 9,50  9,50 8,50 8,00
Utdelningsandel, % 74 87 81 80 83
Direktavkastning, % 3,6 4,1 4,3 4,7 4,5
Börskurs periodens slut, kr 262,00 233,00 219,50 182,50 177,00
Högsta börskurs, kr 282,00 244,00 230,50 210,50 184,50
Lägsta börskurs, kr 222,00 177,50 168,00 158,50 116,00
P/e-tal vid årets slut 20,3 21,4 18,7 17,2 18,5
Kassaflöde per aktie, kr 8,96 7,36 8,36 4,85 6,64

1) Av styrelsen föreslagen utdelning

Aktieantal2017201620152014
Utgående* 30 131 100 30 131 100 30 131 100 30 131 100
Genomsnitt* 30 131 100 30 131 100 30 131 100 30 131 100