Aktiedata

Vinst per aktie beräknat på
genomsnittligt antal aktier
20162015201420132012
– efter 22,0 schablon-skatt, kr 11,57 12,09 10,96 9,96 8,85
– efter skatt, kr 10,87 11,74 10,60 9,59 8,91
Eget kapital per aktie, kr 63,11 60,91 57,91 53,46 50,43
Utdelning per aktie, kr 9,50 1) 9,50 8,50 8,00 7,00
Utdelningsandel, % 87 81 80 83 79
Direktavkastning, % 4,1 4,3 4,7 4,5 6,0
Börskurs periodens slut, kr 233,00 219,50 182,50 177,00 116,00
Högsta börskurs, kr 244,00 230,50 210,50 184,50 138,25
Lägsta börskurs, kr 177,50 168,00 158,50 116,00 105,75
P/e-tal vid årets slut 21,4 18,7 17,2 18,5 13,0
Kassaflöde per aktie, kr 7,36 8,36 4,85 6,64 4,32

1) Av styrelsen föreslagen utdelning

Aktieantal2016201520142013
Utgående* 30 131 100 30 131 100 30 131 100 30 131 100
Genomsnitt* 30 131 100 30 131 100 30 131 100 30 131 100