Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 31 juli 2018.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 138 940 1 548 400 6 590 540 22 074 540 13,5 18,4
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Didner & Gerge Fonder AB 4 914 908 4 914 908 4 914 908 8,2 4,1
SEB Fonder 4 603 586 4 603 586 4 603 586 7,6 3,8
Verdipapirfond Odin 4 320 976 4 320 976 4 320 976 7,2 3,6
Lannebo Fonder 3 586 458 3 586 458 3 586 458 6,0 3,0
Swedbank Robur Fonder 2 607 634 2 607 634 2 607 634 4,3 2,2
Fjärde AP-fonden 2 425 181 2 425 181 2 425 181 4,0 2,0
Fidelity Funds – Nordic Fund 1 037 734 1 037 734 1 037 734 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Skandia Fonder 838 915 838 915 838 915 1,4 0,7
JP Morgan Bank 778 800 778 800 778 800 1,3 0,7
Öhman Fonder 689 209 689 209 689 209 1,1 0,6
Nordea Fonder 589 282 589 282 589 282 1,0 0,5
Övriga 17 746 215 605 134 17 141 081 23 192 421 29,4 19,3
Summa 60 262 200 6 610 000 53 652 200 119 752 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 11 760.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 63,9 och av rösterna 43,8 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 17,8 och av rösterna 9,0 %.