Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 31 mars 2018.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  4 069 470 774 200 3 295 270 11 037 270 13,5 18,4
Anders Wall med familj och företag 3 513 120 1 921 600 1 591 520 20 807 520 11,7 34,8
Didner & Gerge Fonder AB 2 457 454 2 457 454 2 457 454 8,2 4,1
Verdipapirfond Odin 2 305 034 2 305 034 2 305 034 7,7 3,9
SEB Fonder 2 293 034 2 293 034 2 293 034 7,6 3,8
Lannebo Fonder 1 690 928 1 690 928 1 690 928 5,6 2,8
Swedbank Robur Fonder 1 303 817 1 303 817 1 303 817 4,3 2,2
Fjärde AP-fonden 1 049 626 1 049 626 1 049 626 3,5 1,8
Fidelity Funds – Nordic Fund 518 867 518 867 518 867 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 479 061 306 633 172 428 3 238 758 1,6 5,4
JP Morgan Bank 469 400 469 400 469 400 1,6 0,8
Skandia Fonder 407 814 407 814 407 814 1,4 0,7
DnB – Carlson fonder 323 035 323 035 323 035 1,1 0,5
Nordea Fonder 302 719 302 719 302 719 1,0 0,5
Övriga 8 916 422 302 567 8 613 855 11 639 525 29,4 19,3
Summa 30 131 100 3 305 000 26 826 100 59 876 100 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 11 467.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 65,0 och av rösterna 44,3 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 18,3 och av rösterna 9,2 %.