Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 31 december 2017.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  4 069 470 774 200 3 295 270 11 037 270 13,5 18,4
Anders Wall med familj och företag 3 513 120 1 921 600 1 591 520 20 807 520 11,7 34,8
Didner & Gerge Fonder AB 2 457 454 2 457 454 2 457 454 8,2 4,1
Verdipapirfond Odin 2 324 333 2 324 333 2 324 333 7,7 3,9
SEB Fonder 2 233 941 2 233 941 2 233 941 7,4 3,7
Lannebo Fonder 1 873 676 1 873 676 1 873 676 6,2 3,1
Swedbank Robur Fonder 1 348 420 1 348 420 1 348 420 4,5 2,3
Fjärde AP-fonden 1 033 236 1 033 236 1 033 236 3,4 1,7
Fidelity Funds – Nordic Fund 518 867 518 867 518 867 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 479 061 306 633 172 428 3 238 758 1,6 5,4
JP Morgan Bank 408 314 408 314 408 314 1,4 0,7
Skandia Fonder 347 400 347 400 347 400 1,2 0,6
DnB – Carlson fonder 343 208 343 208 343 208 1,1 0,6
Nordea Fonder 319 689 319 689 319 689 1,1 0,5
Övriga 8 738 911 302 567 8 436 344 11 462 014 28,9 19,1
Summa 30 131 100 3 305 000 26 826 100 59 876 100 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 12 558.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 64,1 och av rösterna 43,9 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 18,0 och av rösterna 9,1 %.