Årsstämma 2018

arstamma default 

Välkommen till årsstämman torsdagen den 22 mars 2018 klockan 18.00 i Uppsala Konsert och kongress, Uppsala.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska inkomma med ett sådant förslag till styrelsens ordförande (adress: Årsstämman, Beijer Alma, Box 1747, 751 47  Uppsala) i god tid före offentliggörande av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i början av februari 2018. Förslaget bör ha inkommit senast 25 januari 2018. 

Dokumentation inför årsstämman 2018 i pdf-format kommer att publiceras löpande.

Information om valberedningen

Följ vad som händer i koncernen via vårt kalendarium

Dokumentation 2018
Dokumentation inför årsstämman 2018 i pdf-format kommer att publiceras löpande.