Finansiella rapporter

DELÅRSRAPPORT JANUARI–DECEMBER

arrow down orange 113 Mkr
resultat efter finansnetto

Koncernen i korthet

 • Vinsten per aktie blev 2,48 kr (2,91).
 • Nettoomsättningen uppgick uppgick till 887 Mkr (841).
 • Resultatet efter finansnetto var 113 Mkr (113).
 • Kassaflödet efter investeringar var 69 Mkr (82).
Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q4 15,value:841}{title:Q1 16,value:901}{title:Q2 16,value:898}{title:Q3 16,value:840}{title:Q4 16,value:887}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q3 15,value:115}{title:Q1 16, value:109}{title:Q2 16,value:119}{title:Q3 16,value:111}{title:Q4 16,value:115}]

Lesjöfors

 • Faktureringen uppgick till 485 Mkr (437).
 • Rörelseresultatet uppgick till 96 Mkr (86).
 • Lesjöfors hade en stark avslutning både inom Chassi och Industri. Totalt ökade faktureringen med 11 procent.

Läs mer om Lesjöfors

Habia Cable

 • Faktureringen uppgick till 217 Mkr (206).
 • Rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (31).
 • Habias fakturering ökade med 6 procent under fjärde kvartalet.
 • För helåret ökade försäljningen av kabel till kärnkraftkunder med 20 procent.

Läs mer om Habia Cable

Beijer Tech

 • Faktureringen uppgick till 185 Mkr (197).
 • Rörelseresultatet uppgick till –5 Mkr (3).
 • Flödesteknik visade tillväxt.
 • Försäljning och orderingång sjönk 6 procent under fjärde kvartalet.

Läs mer om Beijer Tech