VD kommenterar

bertil persson vdkom satsyta
BERTIL PERSSON VD OCH KONCERNCHEF

2016 avslutades starkt. Både Lesjöfors och Habia hade högre fakturering än föregående år, medan Beijer Tech var svagare. Totalt för koncernen ökade orderingång och fakturering med 6 procent under kvartalet och orderstockarna ökade. Justerat för förvärv var tillväxten 4 procent. Flera viktiga områden, såsom Chassifjädrar i Lesjöfors och Telekom i Habia vände till tillväxt.

Resultat efter finansnetto, belastat med engångskostnader i Beijer Tech, uppgick till 113 Mkr (114). Exklusive engångskostnaderna var resultatet 7 Mkr högre än föregående år och rörelsemarginalen i stort sett oförändrad.

Kassaflödet var fortsatt positivt i kvartalet och uppgick till 69 Mkr (82). Nettoskulden uppgick till 313 Mkr (194), vilket motsvarade en nettoskuldsättningsgrad på 16,5 procent.

Bertil Persson, VD och koncernchef