Kalendarium

EKONOMISK INFORMATION UNDER 2017/2018
14 februari 2017 Bokslutskommuniké
29 mars 2017 Årsstämma *
4 maj 2017 Delårsrapport: januari–mars
29 augusti 2017 Delårsrapport: januari–juni
26 oktober 2017 Delårsrapport: januari–september
14 februari 2018 Bokslutskommuniké 
22 mars 2018 Årsstämma

* Utskick av årsredovisning till aktieägare sker omkring den 15 mars.