Kalendarium

EKONOMISK INFORMATION UNDER 2018/2019
14 februari 2018 Bokslutskommuniké
22 mars 2018 Årsstämma *
26 april 2018 Delårsrapport: januari–mars
24 augusti 2018 Delårsrapport: januari–juni
25 oktober 2018 Delårsrapport: januari–september
februari 2019 Bokslutskommuniké 
28 mars 2019 Årsstämma

* Utskick av årsredovisning till aktieägare sker omkring den 15 mars.