Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2017-10-06

Henrik Perbeck ny vd och koncernchef i Beijer Alma

Henrik Perbeck har utsetts till ny vd och koncernchef i Beijer Alma. Han är idag koncernchef i Viacon Group och har även lång internationell erfarenhet från företag som McKinsey och Dometic. Henrik Perbeck tillträder senast under första kvartalet 2018.

Pressmeddelande 2017-09-27

Beijer Tech köper Packningar och Plast AB

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva Packningar och Plast AB med tillverkning i Norsborg utanför Stockholm.  

Nyheter 2017-08-29

Fortsatt stark efterfrågan

Beijer Alma fortsätter att utvecklas väl. Efterfrågan är god på de flesta geografiska marknaderna. 

Nyheter 2017-05-04

Bästa kvartalet hittills

Koncernen Beijer Alma inledde året starkt. Efterfrågan från både konjunkturberoende branscher som verkstadsindustrin och icke konjunkturberoende verksamheter som eftermarknaden för fordon och telekomindustrin är god. 

Pressmeddelande 2017-03-31

Beijer Tech köper Svenska Brandslangsfabriken AB

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) med tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg. 

Pressmeddelande 2017-03-29

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Pressmeddelande 2017-03-03

Ny vd i Beijer Alma under 2017

Efter 17 år lämnar Bertil Persson som vd och koncernchef i Beijer Alma. Rekryteringen av ny vd inleds nu. Bertil Persson kvarstår i sin roll under rekryteringsperioden.

Pressmeddelande 2017-02-20

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas härmed till årsstämma onsdagen 29 mars 2017, klockan 18.00, i Stora Salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Nyheter 2017-02-14

Stark avslutning på året

2016 avslutades starkt. Både Lesjöfors och Habia hade högre fakturering än föregående år, medan Beijer Tech var svagare. 

Pressmeddelande 2016-12-21

Lesjöfors förvärvar Spiralspecialisten

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar Spiralspecialisten AB, ett företag som producerar kundanpassade fjädrar till verkstadsindustrin i norra Europa och har sin tillverkning i Tyresö. 

Nyheter 2016-10-26

Stabil efterfrågan

De trender som vi sett under årets två första kvartal fortsatte under tredje kvartalet. Efterfrågeläget inom konjunkturberoende verksamheter var relativt stabilt. 

Nyheter 2016-08-18

Oförändrat marknadsläge

Utvecklingen under andra kvartalet följde i stort sett samma mönster som under första kvartalet. Efterfrågan från industrikunder var i nivå med föregående år. 

Nyheter 2016-06-27

Lesjöfors: Race mot klockan

Med extrem tidspress och höga kvalitetskrav har Lesjöforsföretaget European Springs & Pressings levererat clips som ska undvika klättring på det brittiska konstmuséet Tate Modern.

Pressmeddelande 2016-04-28

Förvärv stärker Lesjöfors position i Asien

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar fjäderkoncernen John While Group med tillverkning i Singapore, Kina och Thailand. Förvärvet stärker Lesjöfors position i Asien och breddar kundbasen på flera tillväxtmarknader.

Pressmeddelande 2015-11-10

Lesjöforsfjädrar i innovativ solbil

Lesjöfors sponsrar innovativ solbil med chassifjädrar.