Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2018-02-15

Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2018

Inför årsstämman den 22 mars 2018 föreslår Beijer Almas valberedning följande: 

Pressmeddelande 2018-02-15

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas till årsstämma torsdagen 22 mars 2018, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Pressmeddelande 2018-02-14

Bokslutskommuniké 2017

God efterfrågan

Pressmeddelande 2017-12-01

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

Antalet röster i Beijer Alma AB har under november månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2015.

Pressmeddelande 2017-11-20

Henrik Perbeck ny vd från 5 mars 2018

Som tidigare meddelats har Henrik Perbeck utsetts till ny vd och koncernchef i Beijer Alma. Datum för hans tillträde har fastställts till 5 mars 2018.

Nyheter 2017-10-26

Delårsrapport januari–september 2017

Utvecklingen har varit blandad under kvartalet. Lesjöfors och Beijer Tech fortsätter med stabil tillväxt i både volym och resultat medan Habia utvecklas sämre. 

Pressmeddelande 2017-10-06

Henrik Perbeck ny vd och koncernchef i Beijer Alma

Henrik Perbeck har utsetts till ny vd och koncernchef i Beijer Alma. Han är idag koncernchef i Viacon Group och har även lång internationell erfarenhet från företag som McKinsey och Dometic. Henrik Perbeck tillträder senast under första kvartalet 2018.

Pressmeddelande 2017-09-27

Beijer Tech köper Packningar och Plast AB

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva Packningar och Plast AB med tillverkning i Norsborg utanför Stockholm.  

Nyheter 2017-08-29

Fortsatt stark efterfrågan

Beijer Alma fortsätter att utvecklas väl. Efterfrågan är god på de flesta geografiska marknaderna. 

Nyheter 2017-05-04

Bästa kvartalet hittills

Koncernen Beijer Alma inledde året starkt. Efterfrågan från både konjunkturberoende branscher som verkstadsindustrin och icke konjunkturberoende verksamheter som eftermarknaden för fordon och telekomindustrin är god. 

Pressmeddelande 2017-03-31

Beijer Tech köper Svenska Brandslangsfabriken AB

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) med tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg. 

Pressmeddelande 2017-03-29

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Pressmeddelande 2017-03-03

Ny vd i Beijer Alma under 2017

Efter 17 år lämnar Bertil Persson som vd och koncernchef i Beijer Alma. Rekryteringen av ny vd inleds nu. Bertil Persson kvarstår i sin roll under rekryteringsperioden.

Pressmeddelande 2017-02-20

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas härmed till årsstämma onsdagen 29 mars 2017, klockan 18.00, i Stora Salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Pressmeddelande 2015-11-10

Lesjöforsfjädrar i innovativ solbil

Lesjöfors sponsrar innovativ solbil med chassifjädrar.