Hållbarhetsarbete

Vårt viktigaste mål är att skapa mervärde för våra kunder, aktieägare, samarbetspartners och medarbetare. Dessa mervärden måste vi skapa utan att kompromissa med ambitionerna kring kvalitet och hållbar utveckling. Därmed blir miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik självklara delar i vår dagliga verksamhet och i koncernens långsiktiga strategi.

Läs och ladda ner årets hållbarhetsredovisningen i pdf

hallbarhetKORTFATTAT SÅ HANDLAR HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN OM DET HÄR:

ISO 14 001

Certifiering. Målet är att certifierade miljöledningssystem ska finnas överallt där det är relevant. 76 procent av enheterna är certifierade och fyra enheter planerar certifiering inom cirka ett år.

Miljönytta

Miljöanpassade produkter. Våra produkter gör miljönytta hos kunderna. Det rör sig om allt från ergonomiska brandslangar, kablar till elmotorcyklar och fjäderkomponenter till vindkraftverk och solpaneler.

Teach for Sweden

Samhällsengagemang. Vi stödjer Teach for Sweden ekonomiskt. Organisationen rekryterar lärare på nya sätt, främst i naturvetenskapliga ämnen till skolor i socialt utsatta områden.

LED

Energi. Ökad användning av LED-belysning, samt investeringar i mer energieffektiv produktionsutrustning och infrastruktur är bra för både klimatet och ekonomin.

222

Leverantörer. Under 2017 utvärderades 222 leverantörer avseende hållbar utveckling.

Hållbar utveckling 
och ekonomi

Ekonomiskt värdeskapande. Hållbarhetsarbetet ingår i det ekonomiska värdeskapandet för Beijer Alma och bidrar samtidigt till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsredovisningen kan ses som en integrerad rapport som dels ger information om förhållandet mellan finansiella och icke-finansiella resultat, dels visar hur koncernens strategi, styrning och resultat kan skapa värde för intressenterna.

ALLA HÅLLBARHETS-RAPPORTER

Sedan 2013 har koncernen arbetat långsiktigt och strategiskt med hållbarhetsrapportering. Det görs via årliga frågeformulär, återkoppling och revisioner. Redovisningen följer internationella riktlinjer. Den uppfyller även kraven i FN Global Compact på regelbunden rapportering av åtgärder och prestanda. Här hittar du alla rapporter i pdf:

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2013