Valberedning

Årsstämman 2019 beslöt att utse följande ledamöter till valberedningen: Styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Hans Ek (SEB Fonder), Vegard Søraunet (Odin Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge).Johan Wall föreslås vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen skall arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och stämmoordförande fram till årsstämman 2020.

Aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen till senast den 10 januari 2020 per post till adress: Beijer Alma AB, Valberedningen, Box 1747, 751 47 Uppsala.