Beijer Alma åtar sig att nå hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet

SBTi är ett partnerskap mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). De vetenskapsbaserade målen visar organisationer hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

“Vi tar nu nästa steg i att minska klimatavtrycket från vår verksamhet och våra produkter. Vi har redan gjort goda framsteg i att minska vårt scope 1 och 2 avtryck, men breddar nu detta till scope 3 genom att arbeta närmare kunder och leverantörer i hela värdekedjan” säger Henrik Perbeck, Beijer Almas VD och koncernchef.

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2022

Det är sjunde gången som Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut. Stipendiet tilldelas en eller flera medarbetare som visat prov på personlig drivkraft, engagemang och
framgångsrikt har bidragit till förbättringar och möjligheter för Beijer Alma-koncernen. Stipendiet är på 50 000 kronor och ska användas till fortsatt kompetensutveckling. I år
utsågs två stipendiater med stor potential för fortsatt utveckling inom koncernen. De får 25 000 kronor vardera.

Mats Holm – Utvecklingschef på Swedish Microwave AB i Motala

”Innovativ utvecklingschef med siktet långt in i framtiden”
Mats Holm har verkat inom satellitbranschen sedan i början av 90-talet och kom till Swedish Microwave 2013 som teknisk utvecklingschef. Mats har utvecklat världsledande produkter med innovativa lösningar. Tack vare detta kan nu Swedish Microwave erbjuda marknadens bredaste produktsortiment där produkterna har mycket hög kvalité och tillförlitlighet. Mats har visat stor skicklighet och stort tålamod att driva utvecklingsprojekt framåt till färdig produkt. Mats är en visionär som alltid vill ligga i framkant med ny teknik och är även en bra mentor för framtidens ingenjörer.

Adam Kempson, Coiling Team Leader – Lesjöfors Heavy Springs UK

”Förverkligar sin potential”
Adams enastående skicklighet och snabbhet har varit avgörande för Cornwallfabrikens framgång. Idag innehar han titeln ”super-setter” eftersom hans sättningar konsekvent ligger i topp vad gäller produktivitet. Som praktikant var Adam den som snabbast genomgick Cornwalls program för kompetensutveckling. Förutom att han utmärkt sig genom att uppnå nya färdigheter, deltar han även i ett mentorsprogram för att träna och stödja andra. Han har dessutom ett uttalat mål att bli operativ chef. Adam är en viktig lagspelare, målstyrd och älskar sitt jobb. Denna energi och tankesätt motiverar alla omkring honom och stärker de som arbetar med honom.

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2021

Det är sjätte gången som Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut. Stipendiet tilldelas en eller flera medarbetare som visat prov på personlig drivkraft, engagemang och
framgångsrikt har bidragit till förbättringar och möjligheter för Beijer Alma-koncernen. Stipendiet är på 50 000 kronor och ska användas till fortsatt kompetensutveckling. I år utsågs två stipendiater med stor potential för fortsatt utveckling inom koncernen. De får 25 000 kronor vardera.

Tom Kerkhof – verksamhetschef på Alcomex VIOD, Lesjöfors

»Respekterad ledare som kontinuerligt förbättrar verksamheten i Alcomex VIOD.«
Tom började som produktionschef på Alcomex HZ Solutions 2018 och gick över till Alcomex VIOD 2020 som verksamhetschef. Tom är en respekterad ledare hos Alcomex VIOD tack vare sin förmåga att kunna lyssna, ge värdefull återkoppling och coacha medarbetarna till att bli bättre. Han vägleder organisationen och har introducerat ett fokus på kundtillväxt i bolaget. Tom utgår alltid från ökad kundnöjdhet i allt förbättringsarbete. Han har implementerat en metod för kontinuerliga förbättringar för alla funktioner, något som utgör grunden för bolagets förberedelse inför framtiden. Ett exempel på förbättring har varit en ombyggnad av målningslinjen. Det gav en 10-procentig effektivitetsökning, samtidigt som koldioxidutsläppen minskat tack vare ett mer miljövänligt lackbad. Tom planerar nu ytterligare förbättringar i sin roll som respekterad ledare inom Alcomex VIOD.

Susan Bao – regionsäljchef på Habia Cable i Kina

»Engagerad säljchef med stark drivkraft och affärskänsla.«
Susan Bao har arbetat på Habia Cable sedan 2002. Hon började som säljare till kunder inom telekomsegmentet och har bidragit till att bygga upp Habias position som världsledande inom kabel till basstationsantenner. Sedan 2020 är Susan regionsäljchef för Kina. Under Susans ledning har försäljningen till kunder inom industri och marin fortsatt att växa i hög takt, vilket starkt bidragit till Habias lönsamhet i Kina. Som säljchef har Susan även kvar ansvar för enskilda kunder och hon är den säljare som på global basis omsatt mest årligen de senaste fem åren. Susans främsta förmågor är hennes affärskänsla, starka drivkraft och engagemang för både kunder och Habia. Därigenom är hon en värdefull tillgång för ledningsgruppen och Habias verksamhet i Kina.