Beijer Almas vetenskapliga mål godkända av SBTi

Beijer Alma har förbundit sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser (GHG) i Scope 1 och 2 med 42 procent till 2030, jämfört med basåret 2022*. Koncernen har också ett mål att minska utsläppen i värdekedjan, främst med fokus på koldioxidavtrycket från råvaror och transporter. Målet är att minska Scope 3 utsläppen av växthusgaser med 52 procent per adderat värde till 2030, jämfört med basåret 2022.
 
Ökad trovärdighet
 
“Validering från SBTi är mycket viktig för Beijer Alma. Vi har redan minskat våra utsläpp avsevärt, men genom SBTis ramverk för mätning, rapportering och verifiering tar vi nu mer ansvar och ökar trovärdigheten i vårt klimatarbete,” säger Henrik Perbeck, VD och koncernchef för Beijer Alma. 
 
”Vetenskapsbaserade hållbarhetsmål är avgörande för att vägleda företaget mot en framtid som är ekonomiskt framgångsrik såväl som miljömässigt hållbar. Att fokusera vår verksamhet på alternativ med lägre koldioxidavtryck över hela värdekedjan gör oss mer konkurrenskraftiga. Samtidigt stöder vi våra kunders ansträngningar att bli mer hållbara,” säger Anna Haesert, hållbarhetschef.
 
SBTi, det officiella organet för att sätta klimatmål, är ett samarbete mellan CDP, FN Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. SBTi är också medlem i We Mean Business Coalition. SBTi definierar och främjar bästa praxis för att formulera vetenskapsbaserade mål, tillhandahåller resurser och vägledning för att minska hinder för genomförande, samt oberoende bedömning och godkännande av företags målsättningar.
 
* Gränsen i målet omfattar landbaserade utsläpp och utvinning av råvaror för bioenergi.

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2023

Ronny Karlsson, Chef för systemutveckling på Botek Systems AB i Ulricehamn

En ny ledare med en stark kombination av att kunna driva teknisk utveckling och förmåga att utveckla kundrelationer på global nivå. Ronny Karlsson började som utvecklare på Botek 2016 och imponerade direkt med gedigen teknisk kompetens i kombination med god kundförståelse och hög arbetskapacitet. Ronny befordrades till chef för systemutveckling i maj 2023 och Botek har sedan dess accelererat utvecklingen. Nu levereras en ny generation av programvaror för avfallshantering till ett antal högprofilerade kontrakt i Norden och Nordamerika. Under sitt första år som chef har han visat på beslutsamt ledarskap och levererar på ett framgångsrikt sätt höga kundvärden mot krävande deadlines.

Leo Liu, Lesjöfors Kina, får Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2024

Vi är glada att meddela att Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2024 går till Leo Liu, teknisk chef för Lesjöfors Kina. Leo Liu anställdes som stansoperatör för nästan 20 år sedan. Med en snabb och lyhörd inställning tog han vara på varje chans till utveckling – särskilt genom kreativa sätt att kommunicera och lära av sina europeiska kollegor trots inledande brister i det engelska språket.

Leos karriär sträcker sig över flera områden och befattningar där han arbetat som stämplingsoperatör, verktygsunderhållare, verktygsunderhållschef och verktygskonstruktör vidare till sin befintliga roll som teknisk chef för fjädrar.

Affärsområdet fjädrar har växt dramatiskt under senare år och utvecklats från en liten andel av försäljningen till att numera utgöra ungefär hälften av omsättningen. Detta har möjliggjort sammanslagningen av Shanghai-produktionen till Changzou-fabriken och skapat en ultimat plattform för fortsatt tillväxt för Lesjöfors Kina. Leo Liu har spelat en viktig roll för denna utveckling.

Utöver det genuina intresset för teknik och produktutveckling har Leo utvecklat ett internt fjäderberäkningsprogram som på ett snabbare sätt ger produktionsdata för kalkyler. Detta är utformat så att delar är skalbara och kan användas i hela Lesjöforskoncernen i framtiden.

Idag är Leo även aktiv inom extern kundkommunikation för att hitta möjligheter till merförsäljning och tillväxt. Leo Liu personifierar Lesjöforsandan med sin lyhörda och innovativa attityd, och vi gratulerar honom till hans erkännande.

Beijer Alma åtar sig att nå hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet

SBTi är ett partnerskap mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). De vetenskapsbaserade målen visar organisationer hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

“Vi tar nu nästa steg i att minska klimatavtrycket från vår verksamhet och våra produkter. Vi har redan gjort goda framsteg i att minska vårt scope 1 och 2 avtryck, men breddar nu detta till scope 3 genom att arbeta närmare kunder och leverantörer i hela värdekedjan” säger Henrik Perbeck, Beijer Almas VD och koncernchef.

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2022

Det är sjunde gången som Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut. Stipendiet tilldelas en eller flera medarbetare som visat prov på personlig drivkraft, engagemang och
framgångsrikt har bidragit till förbättringar och möjligheter för Beijer Alma-koncernen. Stipendiet är på 50 000 kronor och ska användas till fortsatt kompetensutveckling. I år
utsågs två stipendiater med stor potential för fortsatt utveckling inom koncernen. De får 25 000 kronor vardera.

Mats Holm – Utvecklingschef på Swedish Microwave AB i Motala

”Innovativ utvecklingschef med siktet långt in i framtiden”
Mats Holm har verkat inom satellitbranschen sedan i början av 90-talet och kom till Swedish Microwave 2013 som teknisk utvecklingschef. Mats har utvecklat världsledande produkter med innovativa lösningar. Tack vare detta kan nu Swedish Microwave erbjuda marknadens bredaste produktsortiment där produkterna har mycket hög kvalité och tillförlitlighet. Mats har visat stor skicklighet och stort tålamod att driva utvecklingsprojekt framåt till färdig produkt. Mats är en visionär som alltid vill ligga i framkant med ny teknik och är även en bra mentor för framtidens ingenjörer.

Adam Kempson, Coiling Team Leader – Lesjöfors Heavy Springs UK

”Förverkligar sin potential”
Adams enastående skicklighet och snabbhet har varit avgörande för Cornwallfabrikens framgång. Idag innehar han titeln ”super-setter” eftersom hans sättningar konsekvent ligger i topp vad gäller produktivitet. Som praktikant var Adam den som snabbast genomgick Cornwalls program för kompetensutveckling. Förutom att han utmärkt sig genom att uppnå nya färdigheter, deltar han även i ett mentorsprogram för att träna och stödja andra. Han har dessutom ett uttalat mål att bli operativ chef. Adam är en viktig lagspelare, målstyrd och älskar sitt jobb. Denna energi och tankesätt motiverar alla omkring honom och stärker de som arbetar med honom.

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2021

Det är sjätte gången som Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut. Stipendiet tilldelas en eller flera medarbetare som visat prov på personlig drivkraft, engagemang och
framgångsrikt har bidragit till förbättringar och möjligheter för Beijer Alma-koncernen. Stipendiet är på 50 000 kronor och ska användas till fortsatt kompetensutveckling. I år utsågs två stipendiater med stor potential för fortsatt utveckling inom koncernen. De får 25 000 kronor vardera.

Tom Kerkhof – verksamhetschef på Alcomex VIOD, Lesjöfors

»Respekterad ledare som kontinuerligt förbättrar verksamheten i Alcomex VIOD.«
Tom började som produktionschef på Alcomex HZ Solutions 2018 och gick över till Alcomex VIOD 2020 som verksamhetschef. Tom är en respekterad ledare hos Alcomex VIOD tack vare sin förmåga att kunna lyssna, ge värdefull återkoppling och coacha medarbetarna till att bli bättre. Han vägleder organisationen och har introducerat ett fokus på kundtillväxt i bolaget. Tom utgår alltid från ökad kundnöjdhet i allt förbättringsarbete. Han har implementerat en metod för kontinuerliga förbättringar för alla funktioner, något som utgör grunden för bolagets förberedelse inför framtiden. Ett exempel på förbättring har varit en ombyggnad av målningslinjen. Det gav en 10-procentig effektivitetsökning, samtidigt som koldioxidutsläppen minskat tack vare ett mer miljövänligt lackbad. Tom planerar nu ytterligare förbättringar i sin roll som respekterad ledare inom Alcomex VIOD.

Susan Bao – regionsäljchef på Habia Cable i Kina

»Engagerad säljchef med stark drivkraft och affärskänsla.«
Susan Bao har arbetat på Habia Cable sedan 2002. Hon började som säljare till kunder inom telekomsegmentet och har bidragit till att bygga upp Habias position som världsledande inom kabel till basstationsantenner. Sedan 2020 är Susan regionsäljchef för Kina. Under Susans ledning har försäljningen till kunder inom industri och marin fortsatt att växa i hög takt, vilket starkt bidragit till Habias lönsamhet i Kina. Som säljchef har Susan även kvar ansvar för enskilda kunder och hon är den säljare som på global basis omsatt mest årligen de senaste fem åren. Susans främsta förmågor är hennes affärskänsla, starka drivkraft och engagemang för både kunder och Habia. Därigenom är hon en värdefull tillgång för ledningsgruppen och Habias verksamhet i Kina.