Sök nyheter och pressmeddelanden

2022-04-12 | Nyhet

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2021

Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut till engagerade medarbetare som bidragit till förbättringar inom koncernen. Årets stipendiater är Tom Kerkhof på Lesjöforsbolaget Alcomex VIOD och Susan Bao på Habia Cable i Kina.

Det är sjätte gången som Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut. Stipendiet tilldelas en eller flera medarbetare som visat prov på personlig drivkraft, engagemang och
framgångsrikt har bidragit till förbättringar och möjligheter för Beijer Alma-koncernen. Stipendiet är på 50 000 kronor och ska användas till fortsatt kompetensutveckling. I år utsågs två stipendiater med stor potential för fortsatt utveckling inom koncernen. De får 25 000 kronor vardera.

Tom Kerkhof – verksamhetschef på Alcomex VIOD, Lesjöfors

»Respekterad ledare som kontinuerligt förbättrar verksamheten i Alcomex VIOD.«
Tom började som produktionschef på Alcomex HZ Solutions 2018 och gick över till Alcomex VIOD 2020 som verksamhetschef. Tom är en respekterad ledare hos Alcomex VIOD tack vare sin förmåga att kunna lyssna, ge värdefull återkoppling och coacha medarbetarna till att bli bättre. Han vägleder organisationen och har introducerat ett fokus på kundtillväxt i bolaget. Tom utgår alltid från ökad kundnöjdhet i allt förbättringsarbete. Han har implementerat en metod för kontinuerliga förbättringar för alla funktioner, något som utgör grunden för bolagets förberedelse inför framtiden. Ett exempel på förbättring har varit en ombyggnad av målningslinjen. Det gav en 10-procentig effektivitetsökning, samtidigt som koldioxidutsläppen minskat tack vare ett mer miljövänligt lackbad. Tom planerar nu ytterligare förbättringar i sin roll som respekterad ledare inom Alcomex VIOD.

Susan Bao – regionsäljchef på Habia Cable i Kina

»Engagerad säljchef med stark drivkraft och affärskänsla.«
Susan Bao har arbetat på Habia Cable sedan 2002. Hon började som säljare till kunder inom telekomsegmentet och har bidragit till att bygga upp Habias position som världsledande inom kabel till basstationsantenner. Sedan 2020 är Susan regionsäljchef för Kina. Under Susans ledning har försäljningen till kunder inom industri och marin fortsatt att växa i hög takt, vilket starkt bidragit till Habias lönsamhet i Kina. Som säljchef har Susan även kvar ansvar för enskilda kunder och hon är den säljare som på global basis omsatt mest årligen de senaste fem åren. Susans främsta förmågor är hennes affärskänsla, starka drivkraft och engagemang för både kunder och Habia. Därigenom är hon en värdefull tillgång för ledningsgruppen och Habias verksamhet i Kina.