Sök nyheter och pressmeddelanden

2023-04-11 | Nyhet

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2022

Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut till engagerade medarbetare som bidragit till förbättringar inom koncernen. Årets stipendiater är Mats Holm på Beijer Tech-bolaget Swedish Microwave, Motala, Sverige och Adam Kempson på Lesjöfors Heavy Springs, Cornwall, England.

Det är sjunde gången som Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut. Stipendiet tilldelas en eller flera medarbetare som visat prov på personlig drivkraft, engagemang och
framgångsrikt har bidragit till förbättringar och möjligheter för Beijer Alma-koncernen. Stipendiet är på 50 000 kronor och ska användas till fortsatt kompetensutveckling. I år
utsågs två stipendiater med stor potential för fortsatt utveckling inom koncernen. De får 25 000 kronor vardera.

Mats Holm – Utvecklingschef på Swedish Microwave AB i Motala

”Innovativ utvecklingschef med siktet långt in i framtiden”
Mats Holm har verkat inom satellitbranschen sedan i början av 90-talet och kom till Swedish Microwave 2013 som teknisk utvecklingschef. Mats har utvecklat världsledande produkter med innovativa lösningar. Tack vare detta kan nu Swedish Microwave erbjuda marknadens bredaste produktsortiment där produkterna har mycket hög kvalité och tillförlitlighet. Mats har visat stor skicklighet och stort tålamod att driva utvecklingsprojekt framåt till färdig produkt. Mats är en visionär som alltid vill ligga i framkant med ny teknik och är även en bra mentor för framtidens ingenjörer.

Adam Kempson, Coiling Team Leader – Lesjöfors Heavy Springs UK

”Förverkligar sin potential”
Adams enastående skicklighet och snabbhet har varit avgörande för Cornwallfabrikens framgång. Idag innehar han titeln ”super-setter” eftersom hans sättningar konsekvent ligger i topp vad gäller produktivitet. Som praktikant var Adam den som snabbast genomgick Cornwalls program för kompetensutveckling. Förutom att han utmärkt sig genom att uppnå nya färdigheter, deltar han även i ett mentorsprogram för att träna och stödja andra. Han har dessutom ett uttalat mål att bli operativ chef. Adam är en viktig lagspelare, målstyrd och älskar sitt jobb. Denna energi och tankesätt motiverar alla omkring honom och stärker de som arbetar med honom.