Beijer Tech AB

beijer tech default

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Företaget säljer förnödenheter, komponenter och maskiner till nordiska industriföretag. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Flödesteknik och Industriprodukter.
  • Beijer Tech representerar världsledande tillverkare och har lokal närvaro på 15 platser i Norden.
  • Sverige är den största marknaden och står för cirka 70 procent av försäljningen.
  • Kunderna är företag verksamma inom tillverkning och underhåll eller återförsäljare.

»Tydligt trendbrott – stor resultatförbättring i hela företaget«
bertil persson vdkom satsyta 2015
STAFFAN ANDERSSON, VD BEIJER TECH
Sammanfatta utvecklingen under året.

En glädjande förändring är den stora resultatförbättringen. Det är ett trendbrott och kommer från alla delar av koncernen. I Flödesteknik fortsätter Lundgrens ta marknadsandelar. Inom Industriprodukter har vårt kostnadsprogram gett bra effekt. Även norska Norspray tjänar pengar igen, dels via kostnadsanpassningar, dels eftersom offshore börjat komma tillbaka.

Du har tidigare lyft fram omstruktureringen i företaget – hur har detta arbete utvecklats?

Det gäller Industriprodukter, där delar av verksamheten stöpts om. Antalet anställda har minskats. Vi har sett över säljkostnader, jobbar mer kostnadseffektivt och samarbetar tätare mellan affärssegmenten. Vi satsar även på nya områden. Bland annat på additiv tillverkning – eller 3D-printning – som blivit en bra affär. Norspray har lanserat ett nytt koncept inom varuförsörjning som utvecklas fint.

Försäljning och resultat har alltså förbättrats – vad ligger bakom?

I Lundgrens fortsätter satsningen på mer spetskompetens inom försäljning att ge resultat. 2017 är tredje året i rad då företaget tar marknadsandelar. Bakom ligger ett offensivt arbete där vi investerat i personal, ny teknik och i verksamheten i övrigt. Även förvärvet av Svebab AB har bidragit. Inom Industriprodukter har försäljningen stabiliserats. Här beror resultatförbättringen på effektiviseringsåtgärder.

Ni har gjort två förvärv – hur stärker dessa affärer er?

Svebab ger oss spetskompetens inom området brandslang. De kan marknaden, har unika, egentillverkade produkter som håller hög kvalitet och jobbar med kundanpassad produktion. Via Packningar och Plast AB, som konsolideras från och med våren 2018, breddar vi oss inom specialtillverkade packningar och tätningar och får mer spetskompetens inom tillverkning och förädling.

Hur går det med satsningen på mer tillverkning och förädling?

Förvärven av Svebab samt Packningar och Plast följer denna strategi. Även i övrigt uppvisar verksamheter inom tillverkning och förädling fin tillväxt. I exempelvis Lundgrens är kundanpassade packningar och tätningar ett snabbt växande område 2017.

Vad är i fokus 2018?

Att fortsätta den organiska utvecklingen, bland annat inom additiv tillverkning. Andra exempel är Norspray där vi skalar upp försörjningskonceptet. Inom Lundgrens fortsätter kompetenssatsningarna som ska stärka oss ytterligare. Självklart vill vi också göra förvärv – i Sverige och i övriga Norden inom både Flödesteknik och Industriprodukter.