Beijer Tech AB

beijer tech default 594

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Företaget säljer förnödenheter, komponenter, maskiner, service och tekniska lösningar, som i många fall anpassas efter kundernas specifika behov. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Flödesteknik och Industriprodukter. Huvudmarknaden är Norden.

Beijer Tech satsar på förädlade produkter, exempelvis på 3D-printning. Utvecklingen av design-, produktions- och mätverktyg har banat väg för ett teknikskifte, där alltfler komponenter redan från början konstrueras för att tillverkas med 3D-teknik. Kunderna är gjuterier och andra industriföretag, som tillverkar prototyper eller produkter med komplicerade former i små serier. Arbetet kan beskrivas i några grundläggande steg.

Kundbehov/design – kunden väljer att ta fram avancerade och högpresterande komponenter via datoriserade designverktyg. Slutmålet kan vara att spara vikt eller utforma skräddarsydda komponenter som är mer energieffektiva, exempelvis motorer med högre effektivitet som sparar bränsle och minskar utsläppen. Många komponenter har en komplicerad form och är därför svåra att tillverka på traditionellt sätt.

Tillverkning – komponenten kan printas direkt i plastmaterial eller metall, men också gjutas i formar som 3D-printats. Gjutning i formar är ett kostnadseffektivt sätt att tillverka större komponenter, exempelvis i fordonsindustrin. Att printa direkt i metall är dyrare och mest lämpligt för små, komplicerade detaljer. För att optimera arbetet används simuleringsprogram som minimerar osäkerheter och förkortar ledtiden.

Kvalitetskontroll/verifiering – efter tillverkning skapar den nya tekniken också nya kontrollmöjligheter. Komponenter som designas med 3D-verktyg granskas via så kallad 3D-scanning. Då görs en direkt jämförelse mellan »ritningen« man utgått från och resultatet efter tillverkningen.


Fem frågor till staffan andersson, vd beijer tech, om året som gått.

beijer tech 594 staffan andersson

Sammanfatta utvecklingen under 2018.

Det har gått väldigt bra och vi når ett rekordresultat. Det känns riktigt kul och är drivet av underliggande förbättringar i befintliga verksamheter, men också av framgångsrika förvärv av Svebab och Packningar & Plast AB. Sett till lönsamhetsbidrag når vi dessutom en historiskt bra balans mellan våra två affärsområden.

Berätta om satsningen på ökad tillverkning och förädling.

Sammantaget följer arbetet plan och gör att andelen tillverkade och förädlade produkter ökar väsentligt. Det sker organiskt där vi växer och gör investeringar inom tillverkning av komponenter för Flödesteknik och i segmentet eldfast, men även via förvärven som är helt och hållet tillverkande bolag. Vi märker också att kunderna uppskattar att vi erbjuder både standardprodukter och kundanpassade komponenter. Därför känns det som inriktningen mot tillverkning och förädling är rätt för oss.

Och ni öppnar för fler förvärv?

Ja, vi tittar på intressanta bolag inom Flödesteknik och Industriprodukter. Det är mycket som ska klaffa, men eftersom våra senaste förvärv blivit så bra känner vi oss trygga i att satsa vidare. Ett krav på nya bolag är att de ska stå för ett högt kundvärde. Det kan handla om tillverkning av högkvalitativa produkter eller om teknikhandelsföretag med ett högt kompetensinnehåll, alltså där kompetens eller produkt skapar värde hos kunderna via exempelvis produktivitetsförbättringar, besparingar eller sundare arbetsmiljö.

Industriprodukter har genomgått förändringar – hur ser inriktningen ut nu?

Vi har områden där vi dragit ned eller omorganiserat för att minska kostnaderna och anpassa verksamheten. Samtidigt satsar vi på nya områden, bland annat en ny agentur inom pressgjutning där vi även arbetar med reservdelar och service på nya sätt. Det handlar om en ständig utvärdering av segmenten för att avgöra var vi bör satsa eller dra ned.

Vad är i fokus 2019?

Inom Flödesteknik fokuserar vi på den nya produktionsanläggning som tas i drift våren 2019 och ger tillväxtmöjligheter. En annan satsning är arbetet med digital märkning av slangar, som gör det enklare för kunderna att hitta rätt produkt och lägga beställningar. Inom Industriprodukter fortsätter satsningen på additiv tillverkning/3D-printning. Vi investerar i en ny printer med senaste tekniken och flyttar in i egna lokaler.