Beijer Tech AB

beijer tech default 594

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Företaget säljer förnödenheter, komponenter, maskiner, service och tekniska lösningar, som i många fall anpassas efter kundernas specifika behov. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Flödesteknik och Industriprodukter. Huvudmarknaden är Norden.

Beijer Tech satsar på förädlade produkter, exempelvis på 3D-printning. Utvecklingen av design-, produktions- och mätverktyg har banat väg för ett teknikskifte, där alltfler komponenter redan från början konstrueras för att tillverkas med 3D-teknik. Kunderna är gjuterier och andra industriföretag, som tillverkar prototyper eller produkter med komplicerade former i små serier. Arbetet kan beskrivas i några grundläggande steg.

Kundbehov/design – kunden väljer att ta fram avancerade och högpresterande komponenter via datoriserade designverktyg. Slutmålet kan vara att spara vikt eller utforma skräddarsydda komponenter som är mer energieffektiva, exempelvis motorer med högre effektivitet som sparar bränsle och minskar utsläppen. Många komponenter har en komplicerad form och är därför svåra att tillverka på traditionellt sätt.

Tillverkning – komponenten kan printas direkt i plastmaterial eller metall, men också gjutas i formar som 3D-printats. Gjutning i formar är ett kostnadseffektivt sätt att tillverka större komponenter, exempelvis i fordonsindustrin. Att printa direkt i metall är dyrare och mest lämpligt för små, komplicerade detaljer. För att optimera arbetet används simuleringsprogram som minimerar osäkerheter och förkortar ledtiden.

Kvalitetskontroll/verifiering – efter tillverkning skapar den nya tekniken också nya kontrollmöjligheter. Komponenter som designas med 3D-verktyg granskas via så kallad 3D-scanning. Då görs en direkt jämförelse mellan »ritningen« man utgått från och resultatet efter tillverkningen.


vd beijer tech staffan johansson 594
Staffan Johansson, vd för Beijer Tech.