Affärsområden

beijer tech affarsomraden 594

Affärsområde Flödesteknik

Utvecklingen 2018 – ökad försäljning
 • Tydlig resultatförbättring, både i äldre och nyförvärvade verksamheter.
 • Ökad försäljning i samtliga kundsegment – återförsäljare, OEM/maskintillverkare samt slutkunder inom industrin.
 • Stark utveckling inom Svebab där det gjorts stora investeringar som ökar tillverkningskapaciteten med cirka 30 procent för att möta framtida behov.
 • Satsning på en ny produktionsanläggning utanför Stockholm, där Lundgrens och Packningar & Plast samlar sin tillverkning 2019.
 • Fortsatta rekrytering av spetskompetens inom Lundgrens, främst av säljare och produktexperter.
 • Försäljningen uppgick till 415 Mkr (359).
Kunder och marknad – slang och industrigummi i fokus

Huvudmarknaden är Sverige och de största produktområdena är slangar/kopplingar och industrigummi. Produkterna säljs direkt till industrikunder, till större tillverkare (OEM) och via specialiserade återförsäljare. Slutkunderna är främst företag som arbetar med tillverkning, drift och underhåll. Flödesteknik är marknadsledande på industrislang och högkvalitativ brandslang i Sverige.

Konkurrensfördelar – brett sortiment, hög kompetens

Verksamheten i båda affärsområdena fokuserar på att förbättra kundernas totalekonomi och stärka deras produktivitet och konkurrenskraft. Det görs exempelvis via utbudet av produkter och service, genom lösningar som förbättrar utfallet i en process, kvaliteten på en produkt, sänker kostnaden eller minskar miljöbelastningen. Inom Flödesteknik är det breda sortimentet och höga kompetensen starka konkurrensfördelar. Kundanpassade och egentillverkade komponenter – slangar, kopplingar och plast- eller gummidetaljer – växer i betydelse. Våren 2019 invigs en ny 3 500 kvadratmeter stor anläggning utanför Stockholm, där Lundgrens och Packningar & Plast samlar sin produktion. Den nya anläggningen öppnar för fortsatt expansion av egentillverkade produkter till bland annat fordonsindustrin. Samtidigt har det gjorts investeringar och processförbättringar i Svebab som ökar produktionskapaciteten med ungefär 30 procent.

Erbjudande – en grossist- och tillverkningsverksamhet

Den dominerande verksamheten är Lundgrens med lager, tillverkning och försäljning runt om i Sverige. Sortimentet omfattar 35 000 artiklar, dels flödestekniska produkter (slang, slangtillbehör och hydraulik), dels industrigummi (gummiduk och tätningar). Svebab tillverkar och säljer brand- och industrislang samt utrustning för brandbekämpning medan Packningar & Plast producerar kundanpassade packningar, tätningar och plastdetaljer.

AFFÄRSOMRÅDE Industriprodukter

Utvecklingen 2018 – fortsatt försäljningsökning
 • Den starka industrikonjunkturen har ökat investeringarna i tillverkningsindustrin, vilket gynnat försäljningen av maskiner och förnödenheter.
 • Gjuteri, stålindustri samt offshore är exempel på kundsegment som utvecklats positivt.
 • Fortsatta satsningar på additiv tillverkning/3D-printning. Kundbasen har breddats och nya tillämpningar av tekniken har introducerats på marknaden.
 • Förvärv av det finska företaget Uudenmaan Murskaus, som säljer reserv- och slitdelar till stenkrossar.
 • Nya investeringar i inom produktområdet Eldfast, som fortsatt att utvecklas positivt 2018.
 • Försäljningen uppgick till 498 Mkr (453).
Kunder och marknad – bredd i Norden

Industriprodukter har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största marknaden är Sverige, som står för ungefär 60 procent av all försäljning. Kunderna är företag inom framför allt ytbehandling, gjuterier, stål- och smältverk samt offshore. Merparten av försäljningen riktas direkt till industrikunder. Industriprodukter är marknadsledare i Norden inom blästring och gjuteriprodukter (förnödenheter och maskiner).

Konkurrensfördelar – med kunden i fokus

Verksamheten i båda affärsområdena fokuserar på att förbättra kundernas totalekonomi och stärka deras produktivitet och konkurrenskraft. Det görs exempelvis via utbudet av produkter och service, genom lösningar som förbättrar utfallet i en process, kvaliteten på en produkt, sänker kostnaden eller minskar miljöbelastningen. Inom Industriprodukter är egen tillverkning, kundanpassning och förädling av produkter ett allt viktigare konkurrensmedel. Ett aktuellt exempel är området additiv tillverkning/3D-printing inom gjuteribranschen – en verksamhet där erbjudandet breddas 2019.

Erbjudande – bredd av kvalitetsprodukter och tjänster

Erbjudandet baseras på högkvalitativa produkter från ledande tillverkare – allt från utrustning, tekniska komponenter och förbrukningsvaror till större maskiner och kompletta anläggningar. Den svenska verksamheten är uppdelad i fyra affärskoncept – Karlebo (gjuterimaskiner, pressgjutning, additiv tillverkning), Beijers (gjuteriförnödenheter, eldfast och slip), Tebeco (blästring, slipning, avgradning) och PMU (industriservice, automation). Beijers är även representerat i Norge och Finland. Utöver dessa koncept finns även Norspray (ytbehandling, offshore) i Norge samt Preben Z (ytbehandling) i Danmark. Till erbjudandet hör också olika installations-, service- och underhållstjänster.