Beijer Tech i siffror

Mkr20192018201720162015
Nettoomsättning 1 080,1 913,1 811,5 731,1 760,6
Kostnad sålda varor –778,5 –660,8 –588,4 –541,1 –558,2
Bruttoresultat 301,6 252,3 223,1 190,0 202,4
Försäljningskostnader –129,3 –117,3 –105,0 –115,2 –116,9
Administrationskostnader –90,9 –74,5 –70,9 –66,9 –68,0
Rörelseresultat 81,4 60,5 47,2 7,9 17,5
Rörelsemarginal, % 7,5 6,6 5,8 1,1 2,3
Finansnetto –4,8 –0,3 –0,9 –0,5 –0,5
Resultat efter finansnetto 76,6 60,2 46,3 7,4 17,0
Avskrivningar ingår med 40,1 6,8 6,6 7,1 8,0
Investeringar exl. företagsförvärv 48,2 7,7 2,3 5,0 5,1
Avkastning sysselsatt kapital, % 19 20 18 4 4
Medeltal antal anställda, st 313 229 213 211 218