Beijer Tech i siffror

Mkr20182017201620152014
Nettoomsättning 913,1 811,5 731,1 760,6 782,1
Kostnad sålda varor –660,8 –588,4 –541,1 –558,2 –556,5
Bruttoresultat 252,3 223,1 190,0 202,4 225,5
Försäljningskostnader –117,3 –105,0 –115,2 –116,9 –115,2
Administrationskostnader –74,5 –70,9 –66,9 –68,0 –66,2
Rörelseresultat 60,5 47,2 7,9 17,5 44,1
Rörelsemarginal, % 6,6 5,8 1,1 2,3 5,6
Finansnetto –0,3 –0,9 –0,5 –0,5 –0,6
Resultat efter finansnetto 60,2 46,3 7,4 17,0 43,5
Avskrivningar ingår med 6,8 6,6 7,1 8,0 8,5
Investeringar exl. företagsförvärv 7,7 2,3 5,0 5,1 3,9
Avkastning sysselsatt kapital, % 20 18 4 4 17
Medeltal antal anställda, st 229 213 211 218 225