Habia Cable AB

habia default

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av kundanpassade kablar och kablage. Merparten av dessa används i högteknologiska applikationer i krävande miljöer.

Habia Cables produkter har ofta unika egenskaper och tillverkas i högpresterande material för att klara exempelvis extrema temperaturer, radioaktivitet, brand, böjningar eller vibrationer. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Telecom och Övrig Industri.

  • Habia har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning i hela världen.
  • Huvudmarknader är Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien och Sydkorea.
  • De största kundsegmenten är telekom, kärnkraft, försvar, verkstadsindustri och offshore.

»Prispress och ändrad efterfrågan påverkar våra marginaler«
modigh vd habia cable satsyta
CARL MODIGH, VD HABIA CABLE
Sammanfatta utvecklingen under året.

Under första halvåret var efterfrågan inom Telecom stark för att sedan falla tillbaka till en mer normal nivå. Industrikonjunkturen stärktes medan kärnkraftsmarknaden försvagades. Kärnkraft är en projektaffär där efterfrågan brukar variera och där vi hade en stor minskning jämfört med förra årets rekordfakturering. Det som främst påverkat årets resultat är mixförändringen, där segmentet kärnkraft minskat medan andra områden – där marginalen är lägre – har ökat. Dessutom har 
produktionsstörningar påverkat oss negativt.

Telekom har växt, men prispressen är fortsatt hård – hur möter ni detta?

Vi särskiljer våra produkter gentemot konkurrenternas och lyfter fram kvalitet och teknisk prestanda. Alla kunder vill dock inte betala för dessa mervärden. Därför arbetar vi även med att sänka kostnaden per enhet genom att förbättra produktiviteten i tillverkningen och optimera produkternas konstruktion. På det stora hela bibehåller vi dock vår position som global marknadsledare inom mobil telekom.

Ni har genomfört kostnadsanpassningar 2017 – kommentarer till detta?

Detta är ett pågående arbete där vi exempelvis sett över bemanning samt dragit ned på underhållskostnader. Insatserna har gett effekt, men vi är inte nöjda och måste fortsätta att höja lönsamheten.

Många länder ökar sina försvarssatsningar – hur påverkas Habia?

Marknaden har vänt och vi ser att kunderna diskuterar stora projekt, både i och utanför Europa. Det har ännu inte märkts i vår orderingång, men gör att vi har ett antal större projekt framför oss som sannolikt börjar realiseras 2018. Det gäller dels landbaserade system som kommunikationsutrustning, dels teknik till fartyg och u-båtar.

Hur ser utvecklingen ut inom kärnkraft?

Jämfört med rekordleveranserna 2016 har området gått ned. Detta är som sagt en projektstyrd affär och de marknader vi är verksamma på har haft en svagare utveckling. Så kommer det förmodligen att se ut också 2018. På längre sikt ser vi fortsatt stora möjligheter inom kärnkraft, såväl i Europa som i Mellanöstern och Asien där många projekt är på gång.

Vad är i fokus för 2018?

Att öka produktionskapaciteten så att vi kan betjäna kunderna på rätt sätt och växa i den takt som marknadsutvecklingen möjliggör. Vi behöver också få en bättre balans i intjäning mellan projektaffärer och löpande affärer. Vi hoppas även att leveranserna inom Offshore tar fart 2018.