Habia Cable AB

habia default 594

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av kundanpassade kablar och kablage. Många produkter används i högteknologiska applikationer i krävande miljöer. Kablarna har ofta unika egenskaper och tillverkas i högpresterande material för att klara krav och påfrestningar. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Telecom och Övrig industri.

Nästan två tredjedelar av alla kablar Habia Cable tillverkar är framtagna för att möta specifika kundbehov. Arbetet med att ta fram en kundanpassad kabel kan sammanfattas i några steg, där branschkunnandet, expertisen inom materialteknik och design samt flexibilitet vid tillverkning är Habias främsta styrkor.

Kundbehovet är avstampet. Kraven på teknisk funktion och på hur kabeln ska installeras varierar. Elektriska egenskaper är viktiga, men även de miljöfaktorer kabeln kan påverkas av – brand, kemikalier, temperaturvariationer eller till och med radioaktiv strålning.

Kravspecifikationen fångas upp av de tekniska säljarna. Via en checklista sammanställs kundkrav och det som är viktigt i konstruktionsarbetet och i efterföljande tillverkning.

Konstruktionsförslaget tas fram av designspecialister – ett avgörande steg som säkrar att konstruktionen möter kundkraven och går att förena med Habias tillverkningsmöjligheter.

När kunden är nöjd med förslaget …

Beredning och planering ger en detaljerad beskrivning av hur och var kabeln ska tillverkas, vilka komponenter som ska väljas samt maskinval inför produktionsstarten.

Tillverkningen görs enligt beprövade metoder av Habias kunniga operatörer. Flexibiliteten är central eftersom specialkablar ofta tillverkas mot kundorder i korta serier med snabba omställningar samt byten av material och verktyg.

Kvalitetskontroller görs i varje tillverkningssteg och vid slutkontroll av kabeln – ofta enligt överenskommelse med kunden med sikte allt från elektrisk prestanda och dimensioner till materialens mekaniska egenskaper. Kabeln packas och emballeras, även här anpassat till produkten och kundens behov. Därefter är kabeln klar att skickas till något av de 50 länder Habia levererar till.


vd habia cable carl modigh 594

Carl Modigh, vd för Habia Cable.