Affärsområden

habia affarsomraden 594

Affärsområde TELECOM

Kunder och marknad – säkra konkurrenskraften

Telecom utvecklar och säljer kablar till antenntillverkare inom mobil telekom. Asien är den största marknaden, som står för ungefär två tredjedelar av försäljningen. Övriga marknader är Europa och Nordamerika. Telecom har egen försäljningsorganisation på dessa marknader och täcker via sitt breda sortiment alla kundbehov. Marknaden har länge präglats av prispress, främst via kinesiska lågprisprodukter som fått många kabeltillverkare att lämna segmentet telekomkabel. Habia har mött prisutvecklingen genom att koncentrera tillverkning och produktutveckling till Kina och ständigt utveckla produkterna och produktionsprocesserna.

Konkurrensfördelar – hög prestanda till lägre kostnad

Jämfört med många konkurrenter ger Habias egenutvecklade produkter kunderna en högre prestanda till lägre kostnader, bland annat via den profilextruderade versionen av Flexiform. Denna telekomkabel har en överlägsen dämpning och bidrar till att basstationsantennerna får bättre räckvidd. Andra konkurrensfördelar för Habia är kvalitet, innovation och sortimentsbredd.

Erbjudande – Flexiform dominerar

Habia har ett heltäckande utbud av kablar för radiobasstationsantenner. Flexiform finns i många varianter och står för mer än 90 procent av försäljningen. Nya produkter lanseras regelbundet för att möta ändrade teknik-, miljö- eller kostnadskrav. Ett sådant exempel är Flexiform MLF, som dels erbjuder en hög kvalitet och elektrisk prestanda, dels kan priskonkurrera på ett effektivt sätt. Även storleken på kabeln har anpassats, vilket förbättrar miljöprestandan.

Affärsområde ÖVRIG INDUSTRI

Kunder och marknad – genombrott för Offshore, tillväxt inom Försvar

Habia är en av Europas största tillverkare av specialkabel. Produkterna anpassas till särskilda kundbehov och används ofta i högteknologiska applikationer. Kunderna är företag inom kärnkraft, försvar, offshore, men även industriföretag i branscher som transport, motor- och turbintillverkning eller verktygs-, mät- och sensorteknik. Försäljningen omfattar cirka 50 länder. De största marknaderna är Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Holland, Belgien och länderna i Skandinavien. Kablarna tillverkas i Sverige, Tyskland och Kina. Kablage tillverkas i Polen.

Konkurrensfördelar – kunddriven utveckling

Habia är specialiserat på kunddriven utveckling av kablar och kablage, där innovationsförmåga, teknisk kompetens och nära kundsamarbeten är viktiga konkurrensfördelar. Tekniska säljare och konstruktörer vid fabriker och i säljbolag står för kundanpassningen. Habia har även en gemensam utvecklingsavdelning med expertis inom material, elektriska egenskaper, kabelkonstruktion och testmetoder. Eftersom många kablar tillverkas i små volymer är den flexibla och kundorderstyrda produktionsprocessen också en styrka. Även korta ledtider och förmågan att leverera kablar till hela världen är viktigt för Habias kunder.

Erbjudande – världsledande teknologi

Kablar och kablage används ofta i krävande miljöer där de utsätts för allt från stora temperaturskillnader och brand till omfattande böjningar, vätskor och radioaktiv strålning. För att klara kraven tillverkas många produkter i tåliga, högpresterande material. Kablarna används i till exempel militär teknik, eldrivna handverktyg, gasturbiner och fartygsdieslar. Ett satsningsområde är Offshore som trots omställningarna i energisektorn är en betydande marknad, där Habia lanserat flera produkter och har en världsledande teknologi.