2018 i korthet

80

Rörelseresultatet var 80 Mkr (57).

8,2%

Rörelsemarginalen var 8,2% (6,6).


979

Försäljningen uppgick till 979 Mkr (870).

–15%

Orderingången minskade med 15 procent

Offshore – 1 000 000 meter

Övrig industri – Under året har de första stora kundordrarna inom offshore levererats. Över en miljon meter kabel levererades 2019.

Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:15,value:765}{title:16,value:787}{title:17,value:809}{title:18,value:870}{title:19,value:979}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:15,value:99}{title:16,value:97}{title:17,value:42}{title:18,value:57}{title:19,value:73}]

NYHETER i korthet 

Genombrott inom Offshore

2018 innebar ett kommersiellt genombrott för Habias nya teknologi HTMV. Den första produkten är en kabel för uppvärmning av pipelines, som transporterar olja på havsbotten. Uppvärmningen är viktig eftersom oljan blir mer lättflytande, vilket förhindrar igensättning. Kabelns isolering tillverkas av flourplaster – ett material som är Habias expertområde och gör att kabeln klarar högre temperaturer och bibehåller hög elektrisk prestanda under en lång livslängd. Med HTMV-tekniken får kunden ett system som är billigare att installera, drar mindre ström och ger lägre värmeförluster än de kabellösningar som använts tidigare. 

Effektivare flöden i Tyskland

Vid fabriken i tyska Norderstedt har tillverkningsprocessen och lagerhanteringen förbättrats. Lagren för råmaterial respektive färdiga produkter har byggts om. Samtidigt har det gjorts en översyn av materialflödet i tillverkningen, som resulterat i en ny lösning med effektivare flöden än tidigare.

Expansion i Söderfors

Satsningen på offshore banar väg för investeringar vid fabriken i Söderfors. Under 2018 har ett nytt logistikutrymme byggts. Det är 750 kvadratmeter stort och används för lagring av råmaterial, färdiga kablar och packning inför skeppning. Det rör sig om så kallade HTMV-kablar som är utvecklade för att klara höga temperaturer, men även något högre spänningar. Habia har också investerat i ytterligare en tillverkningslinje för HTMV. Den togs i drift våren 2019 och gör att tillverkningskapaciteten inom Offshore fördubblades.

Habia prisas i Polen

Habias polska verksamhet har tagit emot Gazele Biznesu – priset som delas ut till dynamiska och utvecklingsinriktade mindre och medelstora företag. För att kunna få priset ska företagen vara välskötta, välkända och ha hög etik. Dessutom ska de uppvisa en stark ekonomisk utveckling de gångna tre åren. Bakom priset står affärstidningen Puls Biznesu. Habias verksamhet i Polen etablerades 2008 och tillverkar kablage och kabelsystem.

Grön energilösning

Habias specialister i Polen har utvecklat kablage för en grön energilösning. Tekniken används för havsbaserad elproduktion, där turbiner som sätts fast på botten snurrar och alstrar energi med hjälp av tidvattnet. En turbin kan vara mellan 5 och 20 meter i diameter och bottenmiljön där de finns är krävande. Habias design säkrar att kablagen klarar påfrestningarna från undervattensströmmarna, men samtidigt är enkla att koppla in och ur.

Premiärleverans av Seaguard

Under året gjordes den första leveransen av Seaguard LWB VG till en kund i försvarsindustrin. Denna specialkabel används i u-båtar och annan undervattensteknik. Kabeln klarar höga tryck och är längsvattentät och därmed skyddad mot läckage och vattenutbredning längs med kabeln.