Habia Cable i siffror

Mkr20182017201620152014
Nettoomsättning 870,4 808,5 786,8 765,1 790,2
Kostnad sålda varor –630,6 –581,0 –508,0 –530,5 –530,5
Bruttoresultat 229,8 227,5 278,8 272,2 259,7
Försäljningskostnader –112,7 –109,1 –109,3 –101,3 –93,4
Administrationskostnader –69,8 –76,2 –72,5 –71,9 –72,7
Rörelseresultat 57,3 42,2 97,0 99,0 93,6
Rörelsemarginal, % 6,6 5,2 12,3 12,9 11,8
Finansnetto –5,7 –4,6 –3,7 –2,9 –4,1
Resultat efter finansnetto 51,6 37,6 93,3 96,1 89,5
Avskrivningar ingår med 32,7 31,4 25,9 25,0 21,0
Investeringar exl. företagsförvärv 38,1 11,8 49,3 64,9 31,3
Avkastning sysselsatt kapital, % 11 9 22 23 24
Medeltal antal anställda, st 648 624 595 598 550