Habia Cable i siffror

Mkr20192018201720162015
Nettoomsättning 978,6 870,4 808,5 786,8 765,1
Kostnad sålda varor –716,9 –630,6 –581,0 –508,0 –530,5
Bruttoresultat 260,9 229,8 227,5 278,8 272,2
Försäljningskostnader –106,9 –112,7 –109,1 –109,3 –101,3
Administrationskostnader –73,9 –69,8 –76,2 –72,5 –71,9
Rörelseresultat 80,1 57,3 42,2 97,0 99,0
Rörelsemarginal, % 8,2 6,6 5,2 12,3 12,9
Finansnetto –6,8 –5,7 –4,6 –3,7 –2,9
Resultat efter finansnetto 73,3 51,6 37,6 93,3 96,1
Avskrivningar ingår med 47,0 32,7 31,4 25,9 25,0
Investeringar exl. företagsförvärv 18,9 38,1 11,8 49,3 64,9
Avkastning sysselsatt kapital, % 14 11 9 22 23
Medeltal antal anställda, st 653 648 624 595 598