Lesjöfors AB

lesjofors default 594

Lesjöfors är en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer. Sortimentet är heltäckande och innehåller både standardprodukter och kundanpassade komponenter. Lesjöfors är störst i Norden och ett ledande fjäderföretag i Europa. Teknisk service och försäljning är starka konkurrensfördelar, men också lågkostnadstillverkning och global leveranskapacitet. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Chassifjädrar och Industri.

Lesjöfors tillverkar kundanpassade fjädrar för i stort sett hela industrisektorn. För att matcha de olika kundbehoven är problemlösningsförmågan med kompetens inom allt från design och materialval till konstruktionslösningar och kostnadseffektiv tillverkning starka konkurrensfördelar.

Kundbehov – tekniska säljare fångar upp kundens fjäderbehov, bland annat hur stora krafter och rörelser fjädern ska hantera, i vilket utrymme den ska sitta och hur den omgivande miljön ser ut, exempelvis arbetstemperatur, om det är en korrosiv miljö där fjädern kan rosta eller annat som kan påverka prestandan.

Konstruktionsförslag – via beräkningsprogram tas ett första konstruktionsförslag fram, där grundläggande frågor om design och utformning presenteras, bland annat hur fjädern bör dimensioneras och vilket material den ska tillverkas i.

Prototyp/provning – när konstruktionen godkänts tas några prototyper fram och testas. Målet är att prova funktionen och exempelvis säkra att fjäderns rörelser matchar kraven. Det är kunden som provar funktionen medan Lesjöfors ofta hjälper till med livslängdsprovningar.

Serieleverans/tillverkning – när protypen klarat kraven tas en komplett ritning för serieleverans/tillverkning fram. Den innehåller information om toleranser och annan teknisk prestanda, eventuell ytbehandling och märkning, krav på renhet och annat underlag till produktionsberedning och de operatörer som sedan ansvarar för tillverkningen.


vd lesjofors ola tengroth 594
Ola Tengroth, vd för Lesjöfors.