Lesjöfors AB

lesjofors default

Lesjöfors är en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer. I det heltäckande sortimentet ingår både standardprodukter och kund- anpassade komponenter.

Lesjöfors är störst i Norden och ett ledande fjäderföretag i Europa. Teknisk försäljning och service är starka konkurrensfördelar, men också lågkostnadstillverkning och global leveranskapacitet. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Industri och Chassifjädrar.

  • Inom Chassifjädrar är Lesjöfors marknadsledare i Europa och en lagerhållande till-verkare som erbjuder ett komplett sortiment.
  • Kundspecifika produkter dominerar inom Industri, som har försäljning på 60 marknader.
  • Lesjöfors har 26 produktionsenheter i 12 länder. Över 80 procent av försäljningen ligger utanför Sverige.

»Dubbel tillväxt ger rekordresultat i Lesjöfors«
lindback vd lesjofors satsyta
KJELL-ARNE LINDBÄCK, VD LESJÖFORS
Sammanfatta utvecklingen under året.

2017 utvecklades bättre än förväntat. Det är exempelvis första gången på många år som vi haft en organisk tillväxt inom Industrifjädrar. Som en följd av detta har många fabriker gått på högvarv och vi har på det hela taget hanterat tillväxten på ett bra sätt. Vad som är unikt för 2017 är att både Industrifjädrar och Chassifjädrar utvecklats starkt. För Chassifjädrar var detta ett rekordår, där försäljningen ökade med cirka 30 procent jämfört med 2016. Det ger ett väldigt bra resultat för Lesjöfors som helhet.

Ni har tidigare gjort förvärv och expanderat i Asien – hur har den 
verksamheten utvecklats?

Vi har skapat en plattform med verksamheter i Kina, Singapore och Thailand. Det ger oss en kunskapsmässig spridning så vi kan erbjuda nya möjligheter till kunder med verksamhet i både Europa och Asien. Vi kan leverera till dessa oavsett var de befinner sig och det är ett vinnande koncept. Vi har bredd och kan dessutom fortsätta att bygga ut verksamheten organiskt.

Försäljningen inom Industrifjädrar ökar som sagt igen – vad beror 
det på?

Konjunkturen har förbättrats och vi har en tillväxt som vi inte sett sedan före finanskrisen 2008/2009. Trenden är dessutom tydlig i många olika branscher, exempelvis bygg- och anläggning, fordon, automation, men även inom gruvor och offshore. Just offshore har stått stilla länge, men under 2017 är förändringen tydlig. För att möta efterfrågan utvecklar vi hela tiden våra verksamheter, exempelvis i Slovakien där vi byggt ut fabriken och gjort nya maskininvesteringar.

Ni ska ta ut fler synergier och öka korsförsäljningen – hur har detta utvecklats 2017?

När vi förvärvade USA-verksamheten 2014 köpte vi samtidigt ett nytt teknikområde som kallas drivfjädrar. Dessa produkter ska vi sprida till kunder i Asien och Europa och har nu kommit en bra bit på väg. Vi har exempelvis överfört teknik från USA och byggt upp en produktionskapacitet i Lettland. Det gör att vi idag erbjuder lokal tillverkning av drivfjädrar för Europamarknaden.

Vad fokuserar ni på 2018?

Inte på något nytt utan på att åstadkomma mer av samma, det vill säga vidareutveckla de plattformar vi redan har. Vi kommer också att göra en del organisatoriska förändringar för att effektivisera arbetet med att ta ut synergier och dra nytta av skalfördelar mellan teknikområden och 
geografiska marknader.