Affärsområden

VERKSAMHETSområde Chassifjädrar

lesjofors chassifjadrar

Rekordförsäljning där Lesjöfors växer och tar marknadsandelar i Europa. Samtidigt skärps konkurrensen på reservdelsmarknaden med prispress som följd. Det ökar kraven på kostnadseffektiv tillverkning, där automatisering blir ett allt viktigare konkurrensmedel.

Utvecklingen 2017 – ökade volymer
  • Bra tillväxt på i stort sett alla marknader.
  • Via ökade volymer på flertalet marknader nåddes en rekordförsäljning.
  • Fortgående konsolidering bland kunderna.
  • Effektiviseringssatsningar via automatisering och produktionsutjämning över hög- och lågsäsong.
  • Försäljningen uppgick till 675 Mkr (533).
Kunder och marknad – ledande tillverkare

Lesjöfors säljer chassifjädrar till reservdelsföretag och är den största leverantören i Europa. Huvudmarknaderna är Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Sverige och övriga Skandinavien, som står för cirka 80 procent av försäljningen. Östeuropa och Ryssland är bland de mest expansiva marknaderna. Ett tiotal kunder dominerar försäljningen. Via uppköp sker en successiv konsolidering bland kunderna, som kan påverka prissättning och marginaler. Sedan ett par år tillbaka är Lesjöfors etablerat på USA-marknaden med en försäljningsorganisation och logistikverksamhet.

Konkurrensfördelar – service och leveransprecision

En av Lesjöfors starkaste konkurrensfördelar är den höga servicegraden. Kunderna har tillgång till ett komplett sortiment av chassifjädrar. Produkterna levereras över hela Europa inom 24 timmar med mycket hög leveransprecision. Lesjöfors är en komplett leverantör som arbetar med allt från design och tillverkning till lager-
hållning, distribution och service. Produkterna tillverkas vid fabriker i Sverige, Storbritannien och Lettland. Lesjöfors har flera regionala logistikcentra och försäljningsorganisationer. Denna bredd säkrar servicegraden också vid stora efterfrågeuppgångar som under 2017.

Erbjudande – heltäckande sortiment

Lesjöfors har marknadens bredaste sortiment av utbytesfjädrar till europeiska och asiatiska personbilar samt till lätta lastbilar. Distributionslagren i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Ryssland har mer än 1,6 miljoner chassifjädrar i 5 500 olika modeller på lager. Sortimentet utvecklas varje år med mellan 300 och 500 nya produkter. Alla chassifjädrar tillverkas av högkvalitativt fjäderstål, som ger en hög, jämn kvalitet i hela sortimentet.

VERKSAMHETSsområde INDUSTRI

lesjofors industri

Den starka industrikonjunkturen har gynnat Lesjöfors och resulterat i en organisk tillväxt på 8 procent. Efterfrågan på industrifjädrar har varit stark i många branscher i Europa. I Asien har 2016 års förvärv av John While Group utvecklats positivt och stärkt positionen på denna marknad.

Utvecklingen 2017 – organisk tillväxt ökade
  • Stark organisk tillväxt på huvudmarknaderna i Europa för första gången på flera år.
  • Positiv utveckling i Asien där Lesjöfors byggt upp starka plattformar via förvärv.
  • Fortsatta investeringar som utökar tillverkningskapaciteten, bland annat i Slovakien.
  • Satsning på försäljningssynergier inom drivfjädrar. Tillverkning har etablerats i Lettland.
  • Försäljningen uppgick till 1 677 Mkr (1 476).
Kunder och marknad – lokal produktförsörjning

De största kundsegmenten är fordon, verkstad, jordbruk, elektronik, kraft samt bygg och anläggning. Huvudmarknaderna är Sverige och övriga Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, Kina samt Nordamerika. Cirka 80 procent av försäljningen ligger utanför Sverige. Alltfler företag flyttar sin produktion till lågkostnadsländer i Asien och Östeuropa. Även Lesjöfors har tillverkning i dessa regioner. Det gör att kunder i Europa med verksamhet i exempelvis Asien kan få lokal försörjning av produkter.

Konkurrensfördelar – arbetar småskaligt

Lesjöfors är ett tekniskt serviceföretag med 26 fabriker i 12 länder. Fjäderkunnandet och förmågan att lösa tekniska problem är starka konkurrensfördelar. Nästan alla produkter är kundspecifika. Därför är förståelsen för kundernas behov och kompetens inom utveckling och tillverkning viktiga styrkor. En annan styrka är kostnadseffektiv produktion, där allt från tekniska säljare till maskinoperatörer samverkar för att ta fram rätt lösning. Lesjöfors arbetar decentraliserat och småskaligt nära kunden med tillverkning, leverans och support.

Erbjudande – heltäckande sortiment

Lesjöfors arbetar med fjädrar, tråd och banddetaljer för de flesta tekniska applikationer. Förutom kundanpassade produkter finns också ett egenutvecklat standardsortiment av fjädrar. Arbetet med att utnyttja interna försäljningssynergier fortsätter. Målet är att ge fler kunder tillgång till hela sortimentet. Under 2017 har fokus legat på området drivfjädrar. Alla säljare har utbildats inom teknikområdet. Tillverkning för europamarknaden har etablerats i Lettland.