Affärsområden

lesjofors affarsomraden 594

Affärsområde Chassifjädrar

Kunder och marknad – ledande tillverkare

Lesjöfors tillverkar och säljer chassifjädrar på eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar. Produkterna ingår i fordonens fjädringssystem, som bidrar till både säkerhet och köregenskaper. Ett tiotal kunder dominerar försäljningen som riktas till reservdelsdistributörer i Europa, där Lesjöfors länge varit den största leverantören. Huvudmarknader är Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Sverige och övriga Skandinavien, som står för cirka 80 procent av försäljningen. Lesjöfors säljer och distribuerar också chassifjädrar på USA-marknaden. Förutom fjädrar till asiatiska och europeiska personbilar erbjuds även ett anpassat sortiment till amerikanska bilar.

Konkurrensfördelar – en komplett leverantör

De starkaste konkurrensfördelarna är brett sortimentet och hög servicegrad. Produkterna levereras till kunder i hela Europa inom 24 timmar. Leveransprecisionen är mycket hög och uppgick även under 2019 till över 97 procent. Lesjöfors är en komplett leverantör som hanterar allt från design och tillverkning till lagerhållning, distribution och service i egen regi. Via denna helhet bibehålls det marknadsledande sortimentet. Fjädrarna tillverkas i Sverige, Storbritannien och i Lettland. Tillsammans med regionala distributionslager på de fyra största marknaderna säkerställer detta hög kvalitet och tillgänglighet, korta ledtider och låga distributionskostnader.

Erbjudande – heltäckande sortiment

Det kompletta sortimentet omfattar utbytesfjädrar till europeiska och asiatiska personbilar samt till lätta lastbilar. Här ingår förutom chassifjädrar även sportfjädersatser, bladfjädrar och gasfjädrar. Via distributionslagren har kunderna tillgång till mer än 1,6 miljoner chassifjädrar i 5 500 modeller. Sortimentet utvecklas varje år med mellan 300 och 500 nya produkter.

Affärsområde INDUSTRI

Kunder och marknad – lokal aktör med global närvaro

Lesjöfors är en av världens största och mest mångsidiga fjäderproducenter, som utvecklar och tillverkar produkter för de flesta tekniska applikationer och branscher. Företaget är en av få internationella aktörer som gör regelbundna förvärv och därmed bidrar till att konsolidera fjädermarknaden. Lesjöfors har cirka 13 000 kunder på 60 marknader, där huvudmarknaderna är Sverige och övriga Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, Kina samt Nordamerika. Cirka 80 procent av försäljningen ligger utanför Sverige. Lesjöfors har tillverkning i lågkostnadsländer i Asien och Östeuropa. Därmed kan europeiska kunder med verksamhet i Asien få lokal försörjning av fjädrar, tråd- och banddetaljer.

Konkurrensfördelar – kundanpassat och småskaligt

Lesjöfors är ett tekniskt serviceföretag med 28 fabriker i 12 länder. Fjäder- kunnandet och förmågan att lösa tekniska problem är starka konkurrensfördelar. Större delen av alla produkter som tillverkas är kundanpassade. Det gör förståelsen för kundernas olika behov – och kompetensen inom design, utveckling och tillverkning – till viktiga styrkor. Lesjöfors arbetar decentraliserat och småskaligt nära kunden med tillverkning, leverans och support. Det banar väg för en kostnadseffektiv produktion, där allt från tekniska säljare till maskinoperatörer har nyckelroller för att ta fram rätt lösning åt kunden.

Erbjudande – unik bredd

Sortimentet har en unik bredd och kännetecknas av hållbarhet, anpassningsförmåga och mänger av olika variationsmöjligheter. Vid sidan om de kundanpassade produkterna har Lesjöfors ett egenutvecklat standardsortiment. Huvudmarknaden för dessa produkter är Norden. Sortimentet innehåller cirka 10 000 artiklar, som levereras snabbt och med hög leveranssäkerhet.