2018 i korthet

441

Rörelseresultatet var 441 Mkr (531).

17,2%

Rörelsemarginalen var 17,2 procent (20,2).


–3,1%

Orderingången minskade med –3,1 procent.

2 564

Faktureringen uppgick till 2 564 Mkr (2 625).


ASIEN

Nytt förvärv – Holländska Spibelt stärker positionerna i Centraleuropa.

Vd-byte

Vd-byte – Ola Tengroth utsågs till ny vd för Lesjöfors då Kjell-Arne Lindbäck går i pension efter 23 år som vd.


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:15,value:1996}{title:16,value:2009}{title:17,value:2351}{title:18,value:2625}{title:19,value:2564}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:15,value:388}{title:16,value:380}{title:17,value:477}{title:18,value:531}{title:19,value:429}]

NYHETER i korthet

Fjädrar i banbrytande medicinteknologi

Företaget Sanandco har utvecklat systemet MonitorMe för registrering och analys av patientdata. I produkten finns avancerade fjädrar från Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings. MonitorMe är en telefonapparat med sensorer som mäter och skickar information om exempelvis temperatur, puls och blodtryck över nätet till en digital patientjournal. På så sätt kan en persons hälsoläge övervakas i hemmet i stället för att uppta tid och plats i sjukvården.

En av de bästa leverantörerna i Slovakien

För tredje gången har världsföretaget Kiekert utsett Lesjöfors Slovakien till en av sina bästa underleverantörer. Kiekert utvärderar varje år leverantörerna i elva kategorier, bland annat kvalitet, antal klagomål och prisnivå. En leverantör kan uppnå maximalt 100 procent i rankingen, där Lesjöfors fick 97,56 %. Lesjöfors levererar vridfjädrar som är en ledande tillverkare av dörrlåsmekanismer till fordons- industrin.

Supplier of the year – igen

Lesjöfors Automotive är Supplier of the Year – för andra året i rad! Bakom utmärkelsen står kundföretaget KG Knutsson AB. Det som mäts är bland annat servicegrad, leveransprecision och avvikelsekostnader, men KG Knutsson fokuserar även på kommunikation. Maxresultatet ligger på 30 poäng. Lesjöfors nådde denna gång 28 poäng, den högsta poängen i utmärkelsens historia. Trots ökad omsättning når Lesjöfors Automotive en servicegrad på 97 procent.

Specialtillverkad förslutningskapsyl

Brittiska European Springs & Pressings har designat en specialkapsyl till dryckestillverkaren Tinkture. Företagets har tagit fram en vacker flaska och ville ha en kapsyl som kunde matcha flaskdesignen. Slutresultatet blev en specialdesignad förslutningskapsyl, där Lesjöforsföretaget fick dra nytta av sin kunskap och kreativitet inom både ingenjörskonst och tillverkning.

Ökad automatisering för tillverkning av gasfjädrar

I Lettland har automatiseringen ökat i tillverkningen av gasfjädrar. Målet att reducera manuella moment i tillverkningen präglar hela Lesjöforskoncernen och innebär att ny, uppdaterad maskinutrustning successivt införs på många anläggningar. På Lesjöfors Gas Springs har en ny monteringsmaskin installerats. Den är helautomatisk och monterar komponenter till gasfjädrarna snabbare och effektivare än tidigare. En specialkamera granskar samtidigt kvaliteten och stannar maskinen om något monterats fel.

Stöd till studenter

Lesjöfors har länge sponsrat studentprojekt med produkter och kunskap. Stödet ger en bra exponering av produkter, men visar också att företaget är en högkvalificerad arbetsgivare. Ett återkommande projekt är Formula Student – en internationell tävling där lag från olika teknikuniversitet i Europa bygger och kör racingbilar. Lesjöfors sponsringspaket består av fjädrar till bilarnas stötdämpning, teknisk support och standardfjädrar.

Leveranssäkerheten i topp

I danska Tinglev ligger leveranskvaliteten på topp. Här tillverkar Lesjöfors tryckfjädrar till kunder i bland annat, Kina, USA och Mexiko. Mätningar som utförs både internt och av kunder visar år efter år på en nära nog 100-procentig leveranssäkerhet. Bakom träffsäkerheten och de fina resultaten ligger ett hårt arbete, där det alltid gäller att leta efter förbättringar.

Tillväxt i Ryssland

Chassifjäderverksamheten i Ryssland som etablerades 2010 har på senare år vuxit med cirka 20 procent per år. Lesjöfors är en av få europeiska tillverkare som har en lokal service- och säljorganisation och ett eget distributionslager i Ryssland. Under 2018 har försäljningen fortsatt att utvecklas och gjort att Lesjöfors marknadsandel nu bedöms överstiga 30 procent.

Erbjuder praktik för studenter

I Slovakien har Lesjöfors Springs fördjupat samarbetet med en lokal teknikutbildning, vilket innebär att eleverna varvar teoretiska studier på skolan med en veckas praktik på plats hos företaget. Lesjöfors Banddetaljer har ett liknande samarbete med ett tekniskt gymnasium i Sverige. European Springs & Pressings bjöd under året in skolelever till en så kallad »work experience week«. I Polen genomför Habia ett samarbetsprojekt med en teknisk högskola. Lesjöfors driver ett liknande samarbete med ett universitet i Kina.