Lesjöfors i siffror

Mkr20192018201720162015
Nettoomsättning 2 563,5 2 624,9 2 351,2 2 009,4 1 995,9
Kostnad sålda varor –1 746,7 –1 740,9 –1 537,5 –1 332,5 –1 316,6
Bruttoresultat 816,8 884,0 813,7 676,9 679,3
Försäljningskostnader –-185,3 –178,4 –162,0 –144,2 –147,8
Administrationskostnader –190,2 –175,0 –174,4 –152,5 –143,1
Rörelseresultat 441,3 530,6 477,3 380,2 388,4
Rörelsemarginal, % 17,2 20,2 20,3 18,9 19,5
Finansnetto –-13,0 –7,1 –5,2 –4,0 –6,7
Resultat efter finansnetto 428,8 523,5 472,1 376,2 381,7
Avskrivningar ingår med 142,8 98,5 92,1 81,3 77,2
Investeringar exl. företagsförvärv 153,9 158,9 111,2 149,2 66,3
Avkastning sysselsatt kapital, % 20 32 26 27 31
Medeltal antal anställda, st 1 742 1 733 1 703 1 528 1 468