Lesjöfors i siffror

Mkr20182017201620152014
Nettoomsättning 2 624,9 2 351,2 2 009,4 1 995,9 1 725,7
Kostnad sålda varor –1 740,9 –1 537,5 –1 332,5 –1 316,6 –1 141,8
Bruttoresultat 884,0 813,7 676,9 679,3 583,9
Försäljningskostnader –178,4 –162,0 –144,2 –147,8 –134,7
Administrationskostnader –175,0 –174,4 –152,5 –143,1 –129,6
Rörelseresultat 530,6 477,3 380,2 388,4 319,6
Rörelsemarginal, % 20,2 20,3 18,9 19,5 18,5
Finansnetto –7,1 –5,2 –4,0 –6,7 0,9
Resultat efter finansnetto 523,5 472,1 376,2 381,7 320,5
Avskrivningar ingår med 98,5 92,1 81,3 77,2 68,4
Investeringar exl. företagsförvärv 158,9 111,2 149,2 66,3 104,0
Avkastning sysselsatt kapital, % 32 26 27 31 28
Medeltal antal anställda, st 1 733 1 703 1 528 1 468 1 343