Lesjöfors i siffror

Mkr20172016201520142013
Nettoomsättning 2 351,2 2 009,4 1 995,9 1 725,7 1 676,3
Kostnad sålda varor –1 537,5 –1 332,5 –1 316,6 –1 141,8 –1 093,9
Bruttoresultat 813,7 676,9 679,3 583,9 582,4
Försäljningskostnader –162,0 –144,2 –147,8 –134,7 –130,4
Administrationskostnader –174,4 –152,5 –143,1 –129,6 –120,3
Rörelseresultat 477,3 380,2 388,4 319,6 331,7
Rörelsemarginal, % 20,3 18,9 19,5 18,5 19,8
Finansnetto –5,2 –4,0 –6,7 0,9 –4,4
Resultat efter finansnetto 472,1 376,2 381,7 320,5 327,3
Avskrivningar ingår med 92,1 81,3 77,2 68,4 59,0
Investeringar exl. företagsförvärv 111,2 149,2 66,3 104,0 106,2
Avkastning sysselsatt kapital, % 26 27 31 28 39
Medeltal antal anställda, st 1 703 1 528 1 468 1 343 1 386