Aktiedata

Vinst per aktie beräknat på genomsnittligt
antal aktier omräknat för split 2:1 2018
20192018201720162015
– efter 22,0 schablon-skatt, kr 7,27 7,89 6,70 5,79 6,04
– efter skatt, kr 7,15 7,78 6,44 5,44 5,87
Eget kapital per aktie, kr 40,04 37,04 33,04 31,55 30,46
Utdelning per aktie, kr 5,10 1) 5,10 
4,75
4,75 4,75
Utdelningsandel, % 71 66 74 87 81
Direktavkastning, % 3,3 3,9 3,6 4,1 4,3
Börskurs periodens slut, kr 156,60 129,98 131,00 116,50 109,75
Högsta börskurs, kr 156,60 152,48 141,00 122,00 115,25
Lägsta börskurs, kr 113,00 115,00 111,00 88,75 84,00
P/e-tal vid årets slut 21,9 16,7 20,3 21,4 18,7
Kassaflöde per aktie, kr 1,70 3,80 4,48 3,68 4,18

1) Av styrelsen föreslagen utdelning

Aktieantal2019Efter split 2:1 Maj 2018201720162015
Utgående* 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200
Genomsnitt* 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200