Aktiedata

Vinst per aktie beräknat på genomsnittligt
antal aktier omräknat för split 2:1 2018
20182017201620152014
– efter 22,0 schablon-skatt, kr 7,89 6,70 5,79 6,04 5,48
– efter skatt, kr 7,78 6,44 5,44 5,87 5,30
Eget kapital per aktie, kr 37,04 33,04 31,55 30,46 28,95
Utdelning per aktie, kr 5,10 1) 4,75 1) 4,75 4,75 4,25
Utdelningsandel, % 66 74 87 81 80
Direktavkastning, % 3,9 3,6 4,1 4,3 4,7
Börskurs periodens slut, kr 129,98 131,00 116,50 109,75 91,25
Högsta börskurs, kr 152,48 141,00 122,00 115,25 105,25
Lägsta börskurs, kr 115,00 111,00 88,75 84,00 79,25
P/e-tal vid årets slut 16,7 20,3 21,4 18,7 17,2
Kassaflöde per aktie, kr 3,80 4,48 3,68 4,18 2,43

1) Av styrelsen föreslagen utdelning

AktieantalEfter split 2:1 Maj 20182017201620152014
Utgående* 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200
Genomsnitt* 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200