Aktiedata

Vinst per aktie beräknat på genomsnittligt
antal aktier omräknat för split 2:1 2018
20172016201520142013
– efter 22,0 schablon-skatt, kr 6,70 5,79 6,04 5,48 4,98
– efter skatt, kr 6,44 5,44 5,87 5,30 4,80
Eget kapital per aktie, kr 33,04 31,55 30,46 28,95 26,73
Utdelning per aktie, kr 4,75 1) 4,75 4,75 4,25 4,00
Utdelningsandel, % 74 87 81 80 83
Direktavkastning, % 3,6 4,1 4,3 4,7 4,5
Börskurs periodens slut, kr 131,00 116,50 109,75 91,25 88,5
Högsta börskurs, kr 141,00 122,00 115,25 105,25 92,25
Lägsta börskurs, kr 111,00 88,75 84,00 79,25 58,00
P/e-tal vid årets slut 20,3 21,4 18,7 17,2 18,5
Kassaflöde per aktie, kr 4,48 3,68 4,18 2,43 3,32

1) Av styrelsen föreslagen utdelning

AktieantalEfter split 2:1 Maj 20182017201620152014
Utgående* 60 262 200 30 131 100 30 131 100 30 131 100 30 131 100
Genomsnitt* 30 131 100 30 131 100 30 131 100 30 131 100 30 131 100