Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 30 november 2019.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Verdipapirfond Odin 4 606 214 4 606 214 4 606 214 7,6 3,9
Didner & Gerge Fonder 4 346 921 4 346 921 4 346 921 7,2 3,6
SEB Fonder 4 340 611 4 340 611 4 340 611 7,2 3,6
Lannebo Fonder 4 178 885 4 178 885 4 178 885 6,9 3,5
Fjärde AP-fonden 2 138 801 2 138 801 2 138 801 3,6 1,8
Swedbank Robur Fonder 2 080 530 2 080 530 2 080 530 3,5 1,7
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
JP Morgan Bank 855 070 855 070 855 070 1,4 0,7
Skandia Fonder 850 162 850 162 850 162 1,4 0,7
Skandinaviska Enskilda Banken S.A 722 158 722 158 722 158 1,2 0,6
Öhman Fonder 720 662 720 662 720 662 1,2 0,6
Livförsäkringsbolaget Skandia 525 268 525 268 525 268 0,9 0,4
Övriga 18 673 616 595 134 18 078 482 24 029 822 30,9 20,2
Summa 60 262 200 6 600 000 53 662 200 119 662 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 13 370.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 64,6 och av rösterna 44,2 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 16,8 och av rösterna 8,5 %.