Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 30 april 2019.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
SEB Fonder 4 836 622 4 836 622 4 836 622 8,0 4,0
Didner & Gerge Fonder AB 4 752 468 4 752 468 4 752 468 7,9 4,0
Verdipapirfond Odin 4 291 214 4 291 214 4 291 214 7,1 3,6
Lannebo Fonder 3 463 504 3 463 504 3 463 504 5,8 2,9
Swedbank Robur Fonder 2 607 634 2 607 634 2 607 634 4,3 2,2
Fjärde AP-fonden 2 169 065 2 169 065 2 169 065 3,6 1,8
Brown Brothers Harriman /Luxemburg 1 037 734 1 037 734 1 037 734 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
JP Morgan Bank 855 070 855 070 855 070 1,4 0,7
Skandia Fonder 838 128 838 128 838 128 1,4 0,7
Skandinaviska Enskilda Banken S.A 696 011 696 011 696 011 1,2 0,6
Öhman Fonder 671 991 671 991 671 991 1,1 0,6
Övriga 17 819 457 600 134 17 219 323 23 220 663 29,5 19,3
Summa 60 262 200 6 605 000 53 657 200 119 707 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 12 445.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 63,8 och av rösterna 43,8 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 17,7 och av rösterna 8,9 %.