Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 31 juli 2019.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
SEB Fonder 4 807 063 4 807 063 4 807 063 8,0 4,0
Didner & Gerge Fonder AB 4 752 468 4 752 468 4 752 468 7,9 4,0
Verdipapirfond Odin 4 241 214 4 241 214 4 241 214 7,0 3,5
Lannebo Fonder 3 463 504 3 463 504 3 463 504 5,8 2,9
Swedbank Robur Fonder 2 607 634 2 607 634 2 607 634 4,3 2,2
Fjärde AP-fonden 2 188 801 2 188 801 2 188 801 3,6 1,8
Brown Brothers Harriman /Luxemburg 1 037 734 1 037 734 1 037 734 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
JP Morgan Bank 855 070 855 070 855 070 1,4 0,7
Skandia Fonder 842 016 842 016 842 016 1,4 0,7
Skandinaviska Enskilda Banken S.A 701 011 701 011 701 011 1,2 0,6
Öhman Fonder 693 268 693 268 693 268 1,2 0,6
Övriga 17 849 115 595 134 17 240 475 23 205 321 29,5 19,4
Summa 60 262 200 6 600 000 53 662 200 119 662 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 12 447.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 63,9 och av rösterna 43,8 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 17,5 och av rösterna 8,8 %.