Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 30 september 2018.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 138 940 1 548 400 6 590 540 22 074 540 13,5 18,4
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Didner & Gerge Fonder AB 4 914 908 4 914 908 4 914 908 8,2 4,1
SEB Fonder 4 639 012 4 639 012 4 639 012 7,7 3,9
Verdipapirfond Odin 4 320 976 4 320 976 4 320 976 7,2 3,6
Lannebo Fonder 3 697 456 3 697 456 3 697 456 6,1 3,1
Swedbank Robur Fonder 2 607 634 2 607 634 2 607 634 4,3 2,2
Fjärde AP-fonden 2 205 921 2 205 921 2 205 921 3,7 1,8
Brown Brothers Harriman /Luxemburg 1 037 734 1 037 734 1 037 734 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Skandia Fonder 838 915 838 915 838 915 1,4 0,7
JP Morgan Bank 778 800 778 800 778 800 1,3 0,7
Öhman Fonder 679 590 679 590 679 590 1,1 0,6
Skandinaviska Enskilda Banken S.A 614 084 614 084 614 084 1,0 0,5
Övriga 17 803 868 605 134 17 198 734 23 250 074 29,5 19,3
Summa 60 262 200 6 610 000 53 652 200 119 752 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 12 005.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 64,5 och av rösterna 44,1 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 18,0 och av rösterna 9,1 %.