Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 28 februari 2019.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 138 940 1 548 400 6 590 540 22 074 540 13,5 18,4
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
SEB Fonder 4 828 595 4 828 595 4 828 595 8,0 4,0
Didner & Gerge Fonder AB 4 782 468 4 782 468 4 782 468 7,9 4,0
Verdipapirfond Odin 4 291 214 4 291 214 4 291 214 7,1 3,6
Lannebo Fonder 3 720 000 3 720 000 3 720 000 6,2 3,1
Swedbank Robur Fonder 2 607 634 2 607 634 2 607 634 4,3 2,2
Fjärde AP-fonden 2 169 065 2 169 065 2 169 065 3,6 1,8
Brown Brothers Harriman /Luxemburg 1 037 734 1 037 734 1 037 734 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Skandia Fonder 833 452 833 452 833 452 1,4 0,7
JP Morgan Bank 815 070 815 070 815 070 1,4 0,7
Skandinaviska Enskilda Banken S.A 716 287 716 287 716 287 1,2 0,6
Öhman Fonder 664 639 664 639 664 639 1,1 0,6
Övriga 17 672 740 600 134 17 072 606 23 073 946 29,3 19,2
Summa 60 262 200 6 605 000 53 657 200 119 707 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 12 198.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 64,3 och av rösterna 44,1 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 17,7 och av rösterna 8,9 %.