Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 28 februari 2020.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Verdipapirfond Odin 4 808 370 4 808 370 4 808 370 8,0 4,0
SEB Fonder 4 542 342 4 542 342 4 542 342 7,5 3,8
Didner & Gerge Fonder 4 323 526 4 323 526 4 323 526 7,2 3,6
Lannebo Fonder 4 075 136 4 075 136 4 075 136 6,8 3,4
Swedbank Robur Fonder 2 080 530 2 080 530 2 080 530 3,5 1,7
Fjärde AP-fonden 1 899 597 1 899 597 1 899 597 3,2 1,6
JP Morgan Bank 987 922 987 922 987 922 1,6 0,8
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Skandia Fonder 846 787 846 787 846 787 1,4 0,7
SEB AB, Luxemburg 831 811 831 811 831 811 1,4 0,7
Öhman Fonder 729 289 729 289 729 289 1,2 0,6
Cliens Fonder 598 300 598 300 598 300 1,0 0,5
Övriga 18 315 288 590 134 17 725 154 23 626 494 30,2 19,9
Summa 60 262 200 6 595 000 53 667 200 119 617 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 13 497.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 65,0 och av rösterna 44,4 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 17,7 och av rösterna 8,9 %.