Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 31 januari 2020.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Verdipapirfond Odin 4 808 370 4 808 370 4 808 370 8,0 4,0
SEB Fonder 4 547 529 4 547 529 4 547 529 7,6 3,8
Didner & Gerge Fonder 4 323 526 4 323 526 4 323 526 7,2 3,6
Lannebo Fonder 4 075 136 4 075 136 4 075 136 6,8 3,4
Swedbank Robur Fonder 2 080 530 2 080 530 2 080 530 3,5 1,7
Fjärde AP-fonden 1 899 597 1 899 597 1 899 597 3,2 1,6
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
JP Morgan Bank 905 070 905 070 905 070 1,5 0,8
Skandia Fonder 851 323 851 323 851 323 1,4 0,7
SEB AB, Luxemburg 825 150 825 150 825 150 1,4 0,7
Öhman Fonder 760 946 760 946 760 946 1,3 0,6
Cliens Fonder 548 300 548 300 548 300 0,9 0,5
Övriga 18 413 421 595 134 17 818 287 23 769 627 30,2 19,9
Summa 60 262 200 6 600 000 53 662 200 119 662 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 13 363.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 64,4 och av rösterna 44,1 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 17,5 och av rösterna 8,8 %.