Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 30 september 2019.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Didner & Gerge Fonder 4 452 192 4 452 192 4 452 192 7,4 3,7
Verdipapirfond Odin 4 414 022 4 414 022 4 414 022 7,3 3,7
SEB Fonder 4 318 119 4 318 119 4 318 119 7,2 3,6
Lannebo Fonder 3 513 504 3 513 504 3 513 504 5,8 2,9
Swedbank Robur Fonder 2 407 634 2 407 634 2 407 634 4,0 2,0
Fjärde AP-fonden 2 188 801 2 188 801 2 188 801 3,6 1,8
Brown Brothers Harriman /Luxemburg 1 037 734 1 037 734 1 037 734 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
JP Morgan Bank 855 070 855 070 855 070 1,4 0,7
Skandia Fonder 850 162 850 162 850 162 1,4 0,7
Skandinaviska Enskilda Banken S.A 646 011 646 011 646 011 1,1 0,5
Livförsäkringsbolaget Skandia 525 268 525 268 525 268 0,9 0,4
Övriga 18 830 381 595 134 18 235 247 24 186 587 31,2 20,4
Summa 60 262 200 6 600 000 53 662 200 119 662 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 13 320.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 64,0 och av rösterna 43,9 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 17,4 och av rösterna 8,8 %.