Största ägarna

Beijer Almas största ägare enligt den fullständiga ägarförteckningen per den 31 december 2018.

ÄgareAktieantalVarav AVarav BRöstantalAktiekapital %Röster %
Anders Wall Stiftelser  8 138 940 1 548 400 6 590 540 22 074 540 13,5 18,4
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Didner & Gerge Fonder AB 4 914 908 4 914 908 4 914 908 8,2 4,1
SEB Fonder 4 753 595 4 753 595 4 753 595 7,9 4,0
Verdipapirfond Odin 4 311 665 4 311 665 4 311 665 7,2 3,6
Lannebo Fonder 3 724 682 3 724 682 3 724 682 6,2 3,1
Swedbank Robur Fonder 2 607 634 2 607 634 2 607 634 4,3 2,2
Fjärde AP-fonden 2 194 065 2 194 065 2 194 065 3,6 1,8
Brown Brothers Harriman /Luxemburg 1 037 734 1 037 734 1 037 734 1,7 0,9
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Skandia Fonder 838 915 838 915 838 915 1,4 0,7
JP Morgan Bank 778 800 778 800 778 800 1,3 0,7
Skandinaviska Enskilda Banken S.A 695 973 695 973 695 973 1,2 0,6
Öhman Fonder 671 847 671 847 671 847 1,1 0,6
Övriga 17 609 080 600 134 17 008 946 23 010 286 29,1 19,1
Summa 60 262 200 6 605 000 53 657 200 119 707 200 100 100

Antalet aktieägare uppgår till 12 071.
Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 64,6 och av rösterna 44,2 %.
Andelen utländskt ägande av kapitalet är 17,4 och av rösterna 8,8 %.