Årsstämma 2019

arstamma 2019 594

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 28 mars 2019, kl 18.00 på Uppsala Konsert och Kongress i Uppsala. Inför den kommer du att kunna anmäla dig här på webben.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska inkomma med ett sådant förslag till styrelsens ordförande (adress: Årsstämman, Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47  Uppsala) i god tid före offentliggörande av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras 18 februari 2019. Förslaget bör ha inkommit senast 7 februari 2019. 

DOKUMENTATION 2019
7 mars Revisors yttrande
7 mars Årsredovisning
7 mars Ersättningsutskottets yttrande
26 feb Motiverat yttrande
18 feb Fullmakt
18 feb Kallelse till årstämman
18 feb Dagordning
18 feb Valberedningens förslag