Q3 i siffror

Q3 I SAMMANDRAG


2018 KV 32017 KV 3Förändring %2018 JAN–SEP2017 JAN–SEP2017 JAN–DEC
Nettomsättning, Mkr 1 015,9 879,7 15,5% 3 365,9 3 003,1 3 971,5
Rörelseresultat, Mkr 148,2 112,8 31,4% 494,0 403,5 528,4
Rörelsemarginal, % 14,6 12,8 14,7 13,4 13,3
Resultat efter finansnetto, Mkr 145,4 109,6 32,7% 483,4 394,4 517,4
Utdelning per aktie, kr 1,85 1,36 36,0% 6,06 4,91 6,45
Kassaflöde efter investeringar, Mkr 97,2 156,0 –37,7% 173,9 118,2 186,5

NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT (DOTTERBOLAG) MKR


2018 KV 32017 KV 3Förändring %2018 JAN–SEP2017 JAN–SEP2017 JAN–DEC
Lesjöfors 614,1 527,6 16,4% 2 042,2 1 800,4 2 351,2
Habia Cable 191,0 168,3 13,5% 660,6 623,9 808,5
Beijer Tech 210,7 183,8 14,6% 662,8 578,6 811,5
Moderbolag och koncerngemensamt 0,1 0,3 0,2 0,3
Total koncernen 1 015,9 879,7 15,5% 3 365,9 3 003,1 3 971,5

RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT (DOTTERBOLAG) MKR


2018 KV 32017 KV 3Förändring %2018 JAN–SEP2017 JAN–SEP2017 JAN–DEC
Lesjöfors 121,2 102,5 18,2% 425,3 374,4 477,4
Habia Cable 14,0 4,6 204,3% 48,6 35,5 42,2
Beijer Tech 16,2 10,3 57,3% 42,3 31,0 47,2
Moderbolag och koncerngemensamt –3,2 –4,6 –30,4% –22,2 –37,4 –38,4
Total koncernen 148,2 112,8 494,0 403,5 528,4
Finansnetto –2,8 –3,2 –10,6 –9,1 –11,0
Resultat före skatt 145,4 109,6 32,7% 483,4 394,4 517,4