Q3 i siffror

Q3 I SAMMANDRAG


2019 KV 32018 KV 3Förändring %Rullande 12 mån2018 helår
Nettomsättning, Mkr 1 147,1 1 015,9 12,9 4 603,6 4 408,8
Rörelseresultat, Mkr 135,3 148,2 –8,7 588,0 622,8
Rörelsemarginal, % 11,8 14,6 12,8 14,1
Resultat efter finansnetto, Mkr 123,6 145,4 –15,0 564,7 609,2
Vinst per aktie, kr 1,58 1,85 –14,6 7,33 7,78
Orderingång, Mkr 1 146,2 1 052,8 –8,9 4 514,6 4 615,2
Nettoskuld, Mkr 856,2 536,3 59,6 986,9 439,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 36,6 25,5 43,5 36,6 19,7
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 134,8 97,2 38,7 244,3 232,9

NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT (DOTTERBOLAG) MKR


2019 KV 32018 KV 3Förändring %Rullande 12 mån2018 helår
Lesjöfors 604,5 614,1 –1,6 2 555,7 2 624,9
Habia Cable 277,1 191,0 45,1 903,1 870,4
Beijer Tech 265,3 210,7 25,9 1 003,8 913,1
Moderbolag och koncerngemensamt 0,2 0,1 100,0 0,3 0,4
Total koncernen 1 147,1 1 015,9 12,9 4 472,5 4 408,8

RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT (DOTTERBOLAG) MKR


2019 KV 32018 KV 3Förändring %Rullande 12 mån2018 helår
Lesjöfors 92,1 121,2 –24,0 440,8 530,6
Habia Cable 26,7 14,3 86,7 70,1 57,3
Beijer Tech 19,8 16,2 22,2 81,0 60,5
Moderbolag och koncerngemensamt –3,3 –3,2 –3,1 –20,2 –25,6
Totalt 135,3 148,2 –8,7 600,9 622,8