Q4 i siffror

Q4 I SAMMANDRAG


2019 KV 4 2018 KV 4 Förändring % 2019 helår 2018 helår
Nettomsättning, Mkr 1 060,9 1 042,9 1,7 4 621,7 4 408,8
Rörelseresultat, Mkr 123,4 128,8 –4,2 582,6 622,8
Rörelsemarginal, % 11,7 12,4 12,6 14,1
Resultat efter finansnetto, Mkr 118,5 125,8 –5,8 557,4 609,2
Vinst per aktie, kr 1,54 1,72 –10,5 7,15 7,78
Orderingång, Mkr 1 073,6 1 036,0 3,6 4 552,2 4 615,2
Nettoskuld, Mkr 720,9 439,6 64,0 720,9 439,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 29,9 19,7 51,8 29,9 19,7
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 129,6 55,4 133,9 314,4 232,9

NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT (DOTTERBOLAG) MKR


2019 KV 4 2018 KV 4 Förändring % 2019 helår 2018 helår
Lesjöfors 590,5 582,7 1,3 2 563,5 2 624,9
Habia Cable 198,3 209,8 –5,5 977,8 870,4
Beijer Tech 272,0 250,3 8,7 1 080,1 913,1
Moderbolag och koncerngemensamt 0,1 0,1 0,3 0,4
Total koncernen 1 060,9 1 042,9 4 621,7 4 408,8

RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT (DOTTERBOLAG) MKR


2019 KV 4 2018 KV 4 Förändring % 2019 helår 2018 helår
Lesjöfors 105,8 105,3 0,5 441,3 530,6
Habia Cable 6,1 8,7 –29,9 80,1 57,3
Beijer Tech 15,0 18,2 –17,6 81,4 60,5
Moderbolag och koncerngemensamt –3,5 –3,4 2,9 –20,2 –25,6
Totalt 123,4 128,8 582,6 622,8