Q2 i siffror

Q2 I SAMMANDRAG


2019 KV 2 2018 KV 2 Förändring % Rullande 12 mån 2018 helår
Nettomsättning, Mkr 1 248,1 1 216 2,6 4 472,5 4 408,8
Rörelseresultat, Mkr 162,7 186,7 –12,9 600,9 622,8
Rörelsemarginal, % 13,0 15,4 13,4 14,1
Resultat efter finansnetto, Mkr 159,8 182,9 –12,6 586,5 600,9
Vinst per aktie, kr 2,04 2,28 –10,5 7,60 7,78
Orderingång, Mkr 1 181,5 1 243,0 –4,9 4 421,2 4 615,2
Nettoskuld, Mkr 986,9 632,1 986,9 439,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 44,6 31,0 44,6 19,7
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 74,2 129,6 203,1 232,9

NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT (DOTTERBOLAG) MKR


2019 KV 2 2018 KV 2 Förändring % Rullande 12 mån 2018 helår
Lesjöfors 678,5 738,4 –0,1 2 565,3 2 624,9
Habia Cable 282,6 242,0 0,2 903,1 870,4
Beijer Tech 287,2 235,5 0,2 1 003,8 913,1
Moderbolag och koncerngemensamt –0,2 0,1 –3,0 0,3 0,4
Total koncernen 1 248,1 1 216,0 0,0 4 472,5 4 408,8

RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT (DOTTERBOLAG) MKR


2019 KV 2 2018 KV 2 Förändring % Rullande 12 mån 2018 helår
Lesjöfors 117,7 163,0 –0,3 470,0 530,6
Habia Cable 31,5 20,8 0,5 70,1 57,3
Beijer Tech 22,8 14,0 0,6 81,0 60,5
Moderbolag och koncerngemensamt –9,3 –11,1 –0,2 –20,2 –25,6
Totalt 162,7 186,7 –0,1 600,9 622,8