Rapportarkiv

Välj och ladda ner det material du önskar.

2019
Årsredovisning 2019 och hållbarhetsrapport Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2018
Årsredovisning 2018 och hållbarhetsrapport Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2017
Årsredovisning 2017 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
Hållbarhetsredovisning 2017 Svensk Engelsk
2016
Årsredovisning 2016 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
Hållbarhetsredovisning 2016 Svensk Engelsk
2015
Årsredovisning 2015 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
Hållbarhetsredovisning 2015 Svensk Engelsk
2014
Årsredovisning 2014 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
Hållbarhetsredovisning 2014 Svensk Engelsk
2013
Årsredovisning 2013 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
Hållbarhetsredovisning 2013 Svensk Engelsk
2012
Årsredovisning 2012 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2011
Årsredovisning 2011 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2010
Årsredovisning 2010 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2009
Årsredovisning 2009 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2008
Årsredovisning 2008 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2007
Årsredovisning 2007 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2006
Årsredovisning 2006 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2005
Årsredovisning 2005 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2004
Årsredovisning 2004 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2003
Årsredovisning 2003 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2002
Årsredovisning 2002 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2001
Årsredovisning 2001 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk Engelsk
2000
Årsredovisning 2000 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk
1999
Årsredovisning 1999 Svensk Engelsk
Bokslutskommuniké: januari–december Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–september Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–juni Svensk Engelsk
Delårsrapport: januari–mars Svensk
1998
Årsredovisning 1998 Svensk Engelsk
1997
Årsredovisning 1997 Svensk
1996
Årsredovisning 1996 Svensk