VD kommenterar Q4

henrik perbeck q4 594
HENRIK PERBECK VD OCH KONCERNCHEF
Avmattning i flertalet kundsegment. Fortsatt förvärvsaktivitet.

Koncernen

Efterfrågan från Beijer Almas kunder var fortsatt blandad men med en tydligare avmattning än tidigare kvartal under året. Försvars- och offshoreindustrin fortsatte starkt medan verkstadsindustrin och fordonstillverkning, både lätta och tunga fordon, avmattades. Fordonseftermarknaden stabiliserades under kvartalet.

Organiskt minskade både orderingången och nettoomsättningen, vilket till stor del kompenserades av tillväxt från årets förvärv. Marginalen var lägre, men kassaflödet förbättrades betydligt.

Dotterbolagen

Orderingången och nettoomsättning ökade för Lesjöfors. Inom Industri var detta förvärvsdrivet, då samtliga regioner avmattades något i kvartalet. För Chassifjädrar, som är i lågsäsong, stabiliserades efterfrågan med viss tillväxt.

Hos Habia var aktiviteten blandad. Industri avmattades medan försvar var mer stabilt. Inom offshore förskjöts slutleveransen av ett större projekt över årsskiftet, men viktiga order tecknades under kvartalet. Inom Telecom var marknaden svag. Affären i Asien har breddats till nya kundsegment.

Beijer Tech, som endast verkar i Norden, mötte god efterfrågan inom underhåll och offshore, men svagare inom till exempel gjuteri och stålbranschen. År 2019 blev det hittills bästa året för Beijer Tech, tack vare både organisk tillväxt och flera förvärv.

Förvärv

Strategin att skapa lönsam tillväxt via förvärv är viktig. Under fjärde kvartalet integrerades de nytillkomna verksamheterna alltmer. Codan AS är numera Lundgrens Norge och del av en ledande nordisk verksamhet inom flödesteknik med stor utvecklingspotential. Holländska Spibelt avslutade året starkt och drar nytta av att vara en del av Lesjöfors. Efter årskiftet har redan två nya bolag förvärvats. Metrol Springs Ltd i Storbritannien, som är ledande på gasfjädrar och egenproducerade verktygsfjädrar, ett nytt spännande produktområde för Lesjöfors. PA Ventiler AB kompletterar Beijer Techs erbjudande inom flödesteknik med stark nisch inom ventiler.

Det är med glädje vi välkomnar två nya personer i koncernledningen. Staffan Johansson tog över som VD för Beijer Tech i december och Ola Tengroth är VD i Lesjöfors sedan 1 januari 2020.

Henrik Perbeck, VD och koncernchef