Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2020-01-02

Lesjöfors förvärvar Metrol Springs i Storbritannien

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors AB har glädjen att offentliggöra förvärvet av aktierna i Metrol Springs Ltd, en ledande tillverkare av verktygsgasfjädrar, specialtillverkade gasfjädrar och konventionella gasfjädrar.

Nyheter 2019-11-06

Vd besöker Aktiespararna i Halmstad och Tranås.

Under november månad kommer Beijer Almas vd Henrik Perbeck presentera företaget vid två olika möten hos Aktiespararna.

Nyheter 2019-10-24

Beijer Alma kvartalsrapport 1 juli–30 september

Förvärv drev tillväxten under ett kvartal med blandad efterfrågan

Pressmeddelande 2019-10-22

Staffan Johansson blir ny vd för Beijer Tech

Staffan Johansson har utsetts till ny vd för Beijer Tech. Han har senast varit vd för Lundgrens som är Beijer Techs största verksamhet samt affärsområdeschef för Flödesteknik. Han ersätter Staffan Andersson som går vidare till en ledande position utanför koncernen.

Pressmeddelande 2019-09-27

Ola Tengroth blir ny vd för Lesjöfors

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors har i flera årtionden växt internationellt och uppvisat en stark, lönsam tillväxt under ledning av Kjell-Arne Lindbäck, som går i pension efter årsskiftet. Ny vd blir Ola Tengroth.

Nyheter 2019-08-15

Halvårsrapport 2019

Ökad förvärvsaktivitet kompenserade delvis för minskande efterfrågan mot slutet av kvartalet

Pressmeddelande 2019-07-31

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

Antalet röster i Beijer Alma AB har under juli månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2015.

Pressmeddelande 2019-06-05

Beijer Tech köper finska KTT Tekniikka

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via sitt finska dotterbolag Beijer Oy, förvärvat aktierna i KTT Tekniikka Oy.

Pressmeddelande 2019-05-13

Lesjöfors köper Tribelt och De Spiraal i Holland

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors AB har idag förvärvat aktierna i Spibelt Beheer B.V. där bolagen Tribelt och De Spiraal ingår.

Nyheter 2019-05-06

Hög aktivitet under inledningen av året, men med blandad efterfrågesituation inom kundsegmenten.

Efterfrågan har i huvudsak varit fortsatt stark för Beijer Almas verksamheter framförallt i Europa och USA. I Tyskland och Kina påverkar dock en svagare fordonsindustri helhetsbilden och kostnadsanpassningar har genomförts. Orderingången sjönk under kvartalet med 10 procent i jämförelse med fjolåret då Habia tecknade en stor offshoreorder på 100 Mkr. Nettoomsättningen steg med 3 procent med ett i stort sett oförändrat resultat. Orderingången från industrin i Norden, som påverkar alla våra dotterbolag, var fortsatt stark. Kassaflödet var något lägre som ett resultat av genomförda förvärv.

Pressmeddelande 2019-05-03

Beijer Tech köper norska Codan AS

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via Lundgrens Sverige AB, ingått avtal om att förvärva aktierna i Codan AS i Norge av norska Albert E. Olsen AS.

Pressmeddelande 2019-03-05

Beijer Tech köper Encitech

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Encitech Connectors AB i Halmstad.

Pressmeddelande 2019-02-18

Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2019

Inför årsstämman den 28 mars 2019 föreslår Beijer Almas valberedning följande:

Pressmeddelande 2019-02-18

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas till årsstämma torsdagen 28 mars 2019, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Pressmeddelande 2015-11-10

Lesjöforsfjädrar i innovativ solbil

Lesjöfors sponsrar innovativ solbil med chassifjädrar.