Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2019-03-05

Beijer Tech köper Encitech

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Encitech Connectors AB i Halmstad.

Pressmeddelande 2019-02-18

Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2019

Inför årsstämman den 28 mars 2019 föreslår Beijer Almas valberedning följande:

Pressmeddelande 2019-02-18

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas till årsstämma torsdagen 28 mars 2019, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Nyheter 2019-02-13

God avslutning på bästa året hittills

Koncernen Beijer Almas verksamhet i Norden, Europa, USA och Asien har generellt verkat i en miljö av fortsatt stark efterfrågan. 

Pressmeddelande 2019-01-04

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

Antalet röster i Beijer Alma AB har under november månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2015.

Pressmeddelande 2018-12-10

Beijer Tech köper finska Uudenmaan Murskaus

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva inkråmet i finska Uudenmaan Murskaus. 

Nyheter 2018-10-25

Ännu ett starkt kvartal

Kvartalet var starkt och präglades av hög aktivitet och efterfrågan. Detta gav utslag i en tillväxt, jämfört med föregående år, av såväl orderingång som fakturering på 15 procent, varav 10 procent är organiskt. 

Nyheter 2018-08-24

Bästa kvartalet hittills

Kvartalet innebär ytterligare ett rekordkvartal för Beijer Alma. Orderingången ökade med 19 procent, faktureringen med 14 procent och rörelseresultatet med hela 24 procent. 

Pressmeddelande 2018-05-18

Beijer Alma AB fastställer avstämningsdag för aktiesplit till 30 maj 2018

Vid Beijer Alma AB:s årsstämma den 22 mars 2018 beslutades att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i två aktier av motsvarande serie (aktiesplit 2:1). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktier.

Nyheter 2018-04-26

Fortsatt stark efterfrågan

Det känns mycket glädjande att i min första rapport få presentera Beijer Almas första kvartal 2018 som det starkaste kvartalet i koncernens historia. Såväl orderingång, fakturering som resultat ökar. Orderingången ökar med 20 procent, faktureringen med 7 procent och resultatet med 13 procent.

Pressmeddelande 2018-03-16

Habia Cable har tecknat order inom offshore

Beijer Almas dotterbolag Habia Cable AB har tecknat en order avseende kabel till offshoreindustrin. 

Pressmeddelande 2018-02-15

Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2018

Inför årsstämman den 22 mars 2018 föreslår Beijer Almas valberedning följande: 

Pressmeddelande 2015-11-10

Lesjöforsfjädrar i innovativ solbil

Lesjöfors sponsrar innovativ solbil med chassifjädrar.