Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2020-03-25

Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 25 mars 2020

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Pressmeddelande 2020-03-25

Förinspelat vd-anförande

Anförandet av VD och koncernchef Henrik Perbeck till Beijer Almas årsstämma 25 mars 2020, finns nu tillgängligt på webbplatsen www.beijeralma.se

Pressmeddelande 2020-03-11

Förändringar – Beijer Almas årsstämma 2020

För att minska risken för spridning av Coronaviruset görs tillfälliga förändringar kring Beijer Almas årsstämma, som genomförs den 25 mars 2020, kl. 18.00 i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress.

Pressmeddelande 2020-03-03

Erika Ståhl ny CFO i Beijer Alma

Erika Ståhl har utsetts till ny CFO i Beijer Alma. Hon har lång erfarenhet från internationell industri och kommer närmast från börsnoterade Dometic Group. Erika Ståhl efterträder Jan Blomén som går i pension under året.

Pressmeddelande 2020-02-28

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

  Antalet röster i Beijer Alma AB har under februari månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2015.

Pressmeddelande 2020-02-17

Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2020

Inför årsstämman den 25 mars 2020 föreslår Beijer Almas valberedning följande:

Pressmeddelande 2020-02-17

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas till årsstämma onsdagen den 25 mars 2020 kl. 18.00 i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Nyheter 2020-02-14

Bokslutskommuniké 2019

Avmattning i flertalet kundsegment. Fortsatt förvärvsaktivitet.

Pressmeddelande 2020-02-06

Beijer Tech förvärvar PA Ventiler

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via Lundgrens Sverige AB, förvärvat aktierna i PA Ventiler AB, baserade i Lindome utanför Göteborg.

Pressmeddelande 2020-01-31

Tillförordnad CFO i Beijer Alma

Pressmeddelande 2020-01-02

Lesjöfors förvärvar Metrol Springs i Storbritannien

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors AB har glädjen att offentliggöra förvärvet av aktierna i Metrol Springs Ltd, en ledande tillverkare av verktygsgasfjädrar, specialtillverkade gasfjädrar och konventionella gasfjädrar.

Nyheter 2019-11-06

Vd besöker Aktiespararna i Halmstad och Tranås.

Under november månad kommer Beijer Almas vd Henrik Perbeck presentera företaget vid två olika möten hos Aktiespararna.

Nyheter 2019-10-24

Beijer Alma kvartalsrapport 1 juli–30 september

Förvärv drev tillväxten under ett kvartal med blandad efterfrågan

Pressmeddelande 2019-10-22

Staffan Johansson blir ny vd för Beijer Tech

Staffan Johansson har utsetts till ny vd för Beijer Tech. Han har senast varit vd för Lundgrens som är Beijer Techs största verksamhet samt affärsområdeschef för Flödesteknik. Han ersätter Staffan Andersson som går vidare till en ledande position utanför koncernen.

Pressmeddelande 2015-11-10

Lesjöforsfjädrar i innovativ solbil

Lesjöfors sponsrar innovativ solbil med chassifjädrar.