Pressmeddelanden

2017-03-24

Lesjöfors förvärvar fjäderföretaget Spiros AB

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors AB köper verksamheten i fjädertillverkaren Spiros AB. Produktionen flyttas till Lesjöfors dotterbolag Spiralspecialisten AB i Tyresö och tillför en fakturering om ca 7 Mkr per år.

Ytterligare upplysningar:

VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50
VD och koncernchef Kjell-Arne Lindbäck, Lesjöfors AB, telefon: 070-574 99 94

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl 13:15.


Release