Pressmeddelanden

2017-11-20

Henrik Perbeck ny vd från 5 mars 2018

Som tidigare meddelats har Henrik Perbeck utsetts till ny vd och koncernchef i Beijer Alma. Datum för hans tillträde har fastställts till 5 mars 2018.

Henrik Perbeck är idag koncernchef i Viacon Group och har lång internationell erfarenhet från företag som McKinsey, Codan/ Trygg-Hansa och Dometic.

Beijer Almas ekonomichef Jan Blomén är tillförordnad vd fram till dess Henrik Perbeck tillträder sin tjänst.

Ytterligare upplysningar:

Styrelsens ordförande Johan Wall, 070-554 18 00
Tillträdande vd och koncernchef Henrik Perbeck, telefon: 070-212 65 22

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl 16:00.


Release