Pressmeddelanden

2019-03-05

Beijer Tech köper Encitech

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Encitech Connectors AB i Halmstad.

Bolaget är en svensk tillverkare och distributör av elektronikkomponenter till industrin och omsätter cirka 50 Mkr med god lönsamhet. Hälften av omsättningen kommer från egenutvecklade produkter och 70% går på export till ett tjugotal olika länder.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Jag är glad över att vi förvärvat detta lönsamma och välskötta företag med goda tillväxtmöjligheter. Vi ser fram emot att utveckla bolaget ytterligare tillsammans med de tidigare ägarna.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech visar med detta förvärv på nya möjligheter till lönsam tillväxt. Beijer Tech är en plattform för förvärv och en bra hemvist för bolag inom industriell tillverkning och handel.”

För ytterligare information:

Vd och koncernchef Henrik Perbeck, telefon 018-15 71 60
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 kl 14:00.


Release