Pressmeddelanden

2019-05-13

Lesjöfors köper Tribelt och De Spiraal i Holland

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors AB har idag förvärvat aktierna i Spibelt Beheer B.V. där bolagen Tribelt och De Spiraal ingår.

De Spiraal är en tillverkare av fjädrar och tråddetaljer till industrin. Bolaget har en bred kundbas inom flera branscher såsom livsmedel, läkemedel och energi. Tribelt tillverkar industriella transportband för livsmedels-, process- och läkemedelsindustrin. Bolagen är väl etablerade på marknaden och har långa och stabila kundrelationer.

Totalt omsätter företagen ca 14 Meur främst på den europeiska marknaden med god lönsamhet.

Lesjöfors vd Kjell-Arne Lindbäck kommenterar affären: ”De Spiraal och Tribelt är bolag som passar väl in i Lesjöfors europeiska plattform med diversifierad kundbas och möjligheter till korsförsäljning med våra existerande verksamheter. Tribelt öppnar dessutom en ny marknad för Lesjöfors med applikationer kring transportband.”

Säljarna och företagsledarna, René Spoelder och René Frielink, kommenterar affären: ”Vi är glada över att bolaget blir en del av en grupp som är specialiserade på fjädrar och transportband i metall. Vi uppskattar också den decentraliserade strukturen i Lesjöfors och ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget vidare.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären: ”Lesjöfors visar med detta förvärv på möjligheten att expandera affärsområdet Industri ytterligare internationellt och fortsätter bygga en ledande koncern inom fjädrar, tråd- och banddetaljer.”

För ytterligare information: 
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, +46 (0)18-15 71 60
Vd Lesjöfors AB Kjell-Arne Lindbäck, telefon +46 (0) 705 74 99 94


Release