Pressmeddelanden

2020-02-17

Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2020

Inför årsstämman den 25 mars 2020 föreslår Beijer Almas valberedning följande:

Omval av styrelseordförande Johan Wall samt av styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Hans Landin, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Cecilia Wikström. Till ny ledamot föreslås Oskar Hellström.

Oskar Hellström är vice VD och CFO för Gränges. Efter ett par inledande år som managementkonsult vid Booz Allen Hamilton har Oskar Hellström haft ledande uppdrag i Sverige och internationellt inom Sapa och Gränges. Oskar, född 1979, har dubbla examina, från Linköpings Tekniska Högskola och från Stockholms Universitet.

Med sina erfarenheter från internationell tillverkande industri, från förvärv och verksamhetsstyrning kommer Oskar Hellström kunna ge värdefulla bidrag till Beijer Almas styrelsearbete, säger valberedningens ordförande Johan Wall.

Beijer Almas valberedning utsågs vid årsstämman 2019 och består av följande ledamöter: Styrelsens ordförande Johan Wall (ordförande), Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna Henrik Didner (Didner & Gerge AB), Hans Ek (SEB Fonder) samt Vegard Søraunet (Odin Fonder). Valberedningens samtliga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Ytterligare upplysningar:

Valberedningens ordförande Johan Wall, telefon: 070-5541800
Kontaktuppgifter till Oskar Hellström samt bilder tillgängliga via e-post info@beijeralma.se


Release