Sök nyheter och pressmeddelanden

30 Mars 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Förinspelat anförande i samband med årsstämman 2022

Anförande av vd och koncernchef Henrik Perbeck finns nu tillgängligt på www.beijeralma.se

Referat från vd Henrik Perbecks videoanförande:

”Vi har gått in i 2022 med höga ambitioner, men tvingats inse hur snabbt omvärlden kan förändras. Efter pandemin möter vi nu en ny kris, där tryggheten och säkerheten i Europa utmanas. Den direkta påverkan är begränsad till några få procent av vår omsättning, men konsekvenserna för Europas ekonomiska utveckling är i dagsläget svåra att bedöma. Vi brukar betona att Beijer Almas affärsmodell är robust. Denna robusthet – kombinerat med vår finansiella styrka – är trygg att utgå från när vi tar sikte på fortsatt utveckling i en värld där osäkerheten är större än på mycket länge.

Våra strategier ligger fast och innebär att vi ska fortsätta växa Beijer Alma via både förvärv och organisk utveckling. Med rekordåret 2021 i ryggen är vi väl rustade för att hantera utmaningarna, men också ta vara på nya tillväxtmöjligheter.”

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2023.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter