Sök nyheter och pressmeddelanden

28 Juni 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors expanderar i USA genom att förvärva John Evans’ Sons

I linje med sin ambition att skapa den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter har Lesjöfors idag tecknat ett avtal om att förvärva tillgångarna och verksamheten i John Evans’ Sons INC., en ledande amerikansk fjädertillverkare. Genom transaktionen stärker Lesjöfors avsevärt sin närvaro i USA och position på marknaden för fjädrar till medicinteknik. Transaktionen förväntas bidra positivt till Beijer Almas vinst per aktie när den slutförts.

John Evans’ Sons, som ligger i Lansdale, Pennsylvania, är USA:s äldsta fjädertillverkare och har en ledande position på den amerikanska marknaden. Bolaget har en diversifierad kundbas med långa kundrelationer tack vare bolagets kompetens och förmåga att stödja kunder tidigt i deras produktutvecklingsprojekt. John Evans’ Sons har en stark position inom medicinteknik och en bred kompletterande produktportfölj för tillverknings-, bygg-, flyg- och transportindustrin. De förvärvade tillgångarna förväntas generera en årlig omsättning om cirka 37 MUSD med en EBITA om 10 MUSD för 2022.
 
Liksom Lesjöfors har John Evans’ Sons nära kundrelationer, hög teknisk expertis och ett starkt fokus på skräddarsydda lösningar. Genom förvärvet stärker Lesjöfors sin position inom medicintekniksegmentet och bygger ytterligare skala i USA. Transaktionen genererar även andra möjligheter till lönsam tillväxt, såsom inköpskoordinering, korsförsäljning, gemensamma utvecklingsprojekt samt resurs- och kunskapsdelning med Lesjöfors andra amerikanska dotterbolag.
 
“Jag är entusiastisk över detta förvärv som, efter förvärvet av Plymouth i december 2021, understryker Lesjöfors potential och ambition att öka sin skala i USA och bygga den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter. Jag är övertygad om att John Evans’ Sons kommer att passa väl som en del av Lesjöfors decentraliserade organisation och affären passar väl in i Beijer Almas modell för värdeskapande förvärv.” säger Henrik Perbeck, vd och koncernchef för Beijer Alma.
 
Lesjöfors vd, Ola Tengroth, kommenterade också transaktionen: “Genom transaktionen ökar vi vår marknadsandel i USA avsevärt genom att mer än fördubbla intäkterna i regionen. John Evans’ Sons har en lång, framgångsrik, historia och vi är spända på vad vi kan åstadkomma tillsammans. Utöver en liknande företagskultur kommer John Evans’ Sons att stärka Lesjöfors i USA och ger flera värdeskapande möjligheter för Lesjöfors samtidigt som John Evans’ Sons kan dra nytta av Lesjöfors expertis och geografiska räckvidd. Därigenom är vi övertygade om att företagen kommer att stärka varandra framöver.”
 
Efter affären kommer John Evans’ Sons nuvarande ägare och verkställande direktörer, Sam Davey and Pate Banmiller, att kvarstå i sina operationella roller för att fortsätta att utveckla verksamheten. Som en del av Lesjöfors decentraliserade organisation kommer John Evans’ Sons fortsätta att bedriva sin verksamhet under eget varumärke och egen ledning.
 
“Vi är tacksamma för våra två tidigare familjegenerationer som framgångsrikt drev bolaget före oss. Sedan vi började i verksamheten i slutet av 1990-talet har vårt fokus alltid varit att tillhandahålla enastående kvalitet, service, leverans och pris till våra kunder. Från 2016, då vi tog över företaget, har vi även fokuserat på produktutvecklingsstöd inom högteknologiska områden vilket mer än fördubblat intäkterna och ökat vinsten exponentiellt. Vår största framgångsfaktor är alltid våra kompetenta medarbetare och deras ständiga strävan efter perfektion. Vi är glada över att gå samman med Lesjöfors och att fortsätta växa bolaget.” säger John Evans’ Sons verkställande direktörer, Sam Davey och Pate Banmiller.
 
Transaktionen
Lesjöfors har idag tecknat ett avtal om att förvärva tillgångarna och verksamheten i John Evans’ Sons INC. för en initial köpeskilling om 90 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Transaktionen väntas slutföras under inledningen av det tredje kvartalet 2022. Lesjöfors kommer att förvärva 100 procent av bolaget och de nuvarande ägarna kommer att kvarstå i sina operativa roller de kommande åren. Utöver den initiala köpeskillingen finns det en villkorad köpeskilling på upp till 61,5 MUSD som betalas beroende på hur väl bolaget uppnår en ambitiös plan för lönsam tillväxt fram till 2025. I samband med slutförandet av transaktionen kommer Lesjöfors att reservera 40 MUSD i sin balansräkning. Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras genom en kombination av tillgängliga likvida medel och befintliga kreditfaciliteter. Transaktionen bedöms bidra positivt till Beijer Almas vinst per aktie när den är slutförd.

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2023.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter