Sök nyheter och pressmeddelanden

16 Februari 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Bokslutskommuniké 2021

God efterfrågan och ytterligare förvärv avslutar rekordår
  • Nettoomsättningen ökade till 1 435 Mkr (1 079)
  • Rörelseresultatet ökade till 189 Mkr (188) motsvarande en rörelsemarginal på 13,2 procent (17,4)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 183 Mkr (181), vinst per aktie uppgick till 2,11 kr (2,22)
  • Orderingången ökade till 1 563 Mkr (1 133)
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 203 Mkr (224)
  • Nettoskulden ökade till 1 324 Mkr (573)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 kr per aktie (3,00)

Koncernen
Den goda efterfrågan som präglat hela 2021 fortsatte även under sista kvartalet. I vår diversifierade kund- och leverantörsbas har vi mött utmaningar kring såväl råmaterial, leveranser som prisrörelser. Det har varit en daglig prövning som våra dotterbolag sammantaget lyckats hantera väl, även om rörelsemarginalen har påverkats. Tillväxten i både orderingång och försäljning var mycket stark, såväl organiskt som tack vare årets förvärv. Tittar vi framåt så ser vi vissa osäkerheter, främst relaterat till inflationstryck men även kopplat till andra omvärldsfaktorer. Inledningen av året visar dock på fortsatt god efterfrågan och ytterligare prishöjningar har genomförts sedan årsskiftet.

Dotterbolagen
Lesjöfors avslutande kvartal präglades av fortsatt god organisk tillväxt. Affärsområdet chassifjädrar bidrog till detta, trots att fjärde kvartalet utgör lågsäsong. Inom Industrifjädrar utvecklades Norden starkast, medan Centraleuropa och USA upplevde större indirekt påverkan från kunder med produktionsbegränsningar. Integrationen av Alcomex har fortsatt framgångsrikt. I december genomfördes även förvärvet av industrifjäderbolaget Plymouth Spring i USA, vilket skapar en bas för såväl organisk som framtida förvärvstillväxt i regionen.

För Habia Cable var efterfrågan stark inom kundsegmenten Industri och Telecom, med ökad orderingång och försäljning. Även försvarsmarknaden visade på ökad aktivitetsnivå kring nya projekt.

För Beijer Tech drevs tillväxten såväl organiskt av stark efterfrågan, som tillskott från senaste årets förvärv. Leverantörskedjorna har varit ansträngda men effekterna blev i slutändan marginella och istället fortsatte rörelsemarginalen på goda nivåer även i fjärde kvartalet.

Förvärv och strategi
Att driva lönsam tillväxt såväl organiskt som via förvärv fortsätter att vara Beijer Almas fokus. Utöver Lesjöfors förvärv av Plymouth Spring har två förvärv gjorts i Beijer Tech under inledningen av 2022: Swedish Microwave är en högteknologisk utvecklare av satellitmottagarkomponenter och Mountpac är en tillverkare av kundanpassade komponenter i olika material. Dessa är två välskötta och lönsamma bolag vi välkomnar in i koncernen.

Vi har beslutat att genomföra en strategisk översyn avseende ägandet i Habia Cable. Syftet med översynen är att säkerställa det långsiktiga värdeskapandet för Beijer Almas aktieägare och att Habia Cable ges rätt förutsättningar för tillväxt givet bolagets ledande position i sin nisch.

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2024.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter