Framgångsrika förvärv

Företagsförvärv har de senaste tio åren bidragit till att flerdubbla Beijer Almas omsättning. Tillväxten är starkt kopplad till koncernbolagens förmåga att vidareutveckla nya förvärv. Här några exempel på vad det arbete kan resultera i.

Den vanligaste typen av företagsköp är tilläggsförvärv. De inriktas på etablerade, välskötta företag med duktiga företagsledningar. Företagen ska bidra till att göra grundaffären i Lesjöfors, Habia eller Beijer Tech större och mer konkurrenskraftig – exempelvis genom att nå nya kunder, geografiska marknader eller via tillgång till produkter eller tekniklösningar som ökar kundvärdet och utvecklar erbjudandet.

Tilläggsförvärv görs även för att bredda koncernbolagens verksamheter till nya områden. Större förvärv kan dessutom göras för att knyta nya underkoncerner till Beijer Alma.

SVEBAB – UTÖKAD TILLVERKNINGSKAPACITET

Beijer Tech förvärvade Svebab under 2017. Företaget tillverkar rundvävd vävslang där den största produkten är högkvalitativ brandslang. Svebabs slangar levereras till myndigheter, industrier, räddningstjänster och till företag i VVS-branschen.

Sedan förvärvet har

 • omsättningen ökat med drygt 13 procent.
 • har cirka 5 miljoner kronor investerats i nya maskiner och effektivare processflöden, som förbättrat arbetsmiljön och utökat tillverkningskapaciteten med 30 procent.
 • har produktutbudet breddats.
 • har säljsamarbetet med systerföretaget Lundgrens utvecklats.

JOHN WHILE GROUP – BREDDAD TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING

Fjäderkoncernen John While Group har verksamhet i Singapore, Kina och Thailand. Företaget förvärvades av Lesjöfors 2016 och är inriktat på tillverkning av fjädrar för kunder inom fordon, IT, telekommunikation och medicinteknik.

Sedan förvärvet har

 • omsättningen ökat med 30 procent.
 • försäljningen breddats till Lesjöfors europeiska kunder med verksamhet i Asien.
 • ökad samordning med Lesjöfors övriga fabriker i Asien gett synergieffekter inom produktion och tillverkning.
 • samarbetet och kompetensutvecklingen inom teknik- och produktutveckling utökats.

LESJÖFÖRS SPRINGS AMERICA – EXPANSION OCH TEKNIKÖVERFÖRING

Lesjöförs Springs America förvärvades 2015 och har tillverkning i USA och Mexiko. Merparten av tillverkningen avser kundanpassade fjädrar, som återfinns i mängder av olika konsument- och industriprodukter.

Sedan förvärvet har

 • tekniköverföring gjorts till Lesjöfors i Lettland, vilket öppnat för lågkostnadstillverkning.
 • antalet medarbetare vid den mexikanska fabriken ökat med 40 procent.
 • anläggningen i USA flyttats och lokalytan utökats med ungefär 50 procent.
 • cirka 20 miljoner kronor investerats i nya maskiner för en mer automatiserad tillverkning.

EUROPEAN SPRINGS & PRESSINGS – KRAFTIGT ÖKAD TILLVÄXT

European Springs & Pressings har två anläggningar i Storbritannien – i London och Cornwall. Lesjöfors förvärvade verksamheten 2007, som numera tillverkar både chassifjädrar och industrifjädrar för bland annat energi-, elektronik- och fordonsbranschen.

Sedan förvärvet har

 • omsättningen ökat med 150 procent.
 • antalet medarbetare fördubblats.
 • chassifjäderproduktion etablerats i Cornwall, som idag står för en tredjedel av Lesjöfors tillverkningsvolymer inom chassifjädrar.
 • cirka 50 miljoner kronor investerats i verksamheten i Cornwall.
 • fabriken i Cornwall flyttats och byggts ut, vilket mångdubblat produktionsytan.
 • erbjudandet breddats och omfattar nu Lesjöfors hela utbud av fjädrar, tråd- och banddetaljer.
 • försäljningen utökats och riktas idag också till många kunder utanför Storbritannien.