Hållbarhetsarbete

henrik perbeck 500
HENRIK PERBECK VD OCH KONCERNCHEF

Hållbarhet skapar affärsmöjligheter. För Beijer Alma är kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande självklar. Förutom att bidra till en bättre värld skapar hållbarhetsarbetet nya affärsmöjligheter, sänker kostnaderna, minskar riskerna och gör att vi kan möta krav och förväntningar från intressenter i och utanför koncernen. Vi har inriktat vårt arbete på fem målområden:


  • Effektivare resursanvändning
  • Avfall och systematiskt miljöarbete
  • Minskad miljöpåverkan
  • Säker och utvecklade arbetsmiljö
  • God samhällsmedborgare

Läs och ladda ner årets hållbarhetsredovisningen i pdf

KORTFATTAT OM HÅLLBARHETSARBETET 2017:

ISO 14 001

Certifiering. Målet är att certifierade miljöledningssystem ska finnas överallt där det är relevant. 76 procent av enheterna är certifierade och fyra enheter planerar certifiering inom cirka ett år.

Miljönytta

Miljöanpassade produkter. Våra produkter gör miljönytta hos kunderna. Det rör sig om allt från ergonomiska brandslangar, kablar till elmotorcyklar och fjäderkomponenter till vindkraftverk och solpaneler.

Läs mer

Teach for Sweden

Samhällsengagemang. Vi stödjer Teach for Sweden ekonomiskt. Organisationen rekryterar lärare på nya sätt, främst i naturvetenskapliga ämnen till skolor i socialt utsatta områden.

LED

Energi. Ökad användning av LED-belysning, samt investeringar i mer energieffektiv produktionsutrustning och infrastruktur är bra för både klimatet och ekonomin.

222

Leverantörer. Under 2017 utvärderades 222 leverantörer avseende hållbar utveckling.

Hållbar utveckling 
och ekonomi

Ekonomiskt värdeskapande. Hållbarhetsarbetet ingår i det ekonomiska värdeskapandet för Beijer Alma och bidrar samtidigt till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsredovisningen kan ses som en integrerad rapport som dels ger information om förhållandet mellan finansiella och icke-finansiella resultat, dels visar hur koncernens strategi, styrning och resultat kan skapa värde för intressenterna.

Läs mer

ALLA HÅLLBARHETS-RAPPORTER

Sedan 2013 har koncernen arbetat långsiktigt och strategiskt med hållbarhetsrapportering. Det görs via årliga frågeformulär, återkoppling och revisioner. Redovisningen följer internationella riktlinjer. Den uppfyller även kraven i FN Global Compact på regelbunden rapportering av åtgärder och prestanda. Här hittar du alla rapporter i pdf:

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2013