Högt kundvärde

I vår strategi är högt kundvärde ett nyckelbegrepp. Med det menas att produkter och tjänster adderar en extra nytta eller ger kunderna ett större innehåll – någonting de också är beredda att betala för.

Genom att erbjuda höga värden kan vi ta bättre betalt för det vi levererar, vilket bidrar till att öka lönsamheten i koncernen.

Kundanpassade komponenter – matcha unika behov

Att skapa ett större innehåll kan vara detsamma som att ta fram en unik komponent som tillgodoser ett särskilt kundbehov. Kundvärdet består i att produkten har en snillrik konstruktionslösning, hög teknisk prestanda eller kanske extra lång livslängd. Lesjöfors och Habia tillverkar varje år mängder av specialtillverkade fjädrar, kablar och andra komponenter med sådana kundvärden.

Produktkoncept – tillverkning och lagerhållning särskiljer

Kundvärden skapas också via egna produktkoncept. Exempel på detta är Lesjöfors chassifjädrar och standardsortiment av industrifjädrar samt Habias kablar för telekom. Dessa koncept baseras på egen tillverkning av mer standardiserade produkter som är framtagna för att möta bredare kundbehov eller vissa branschkrav. Kundvärdet bygger på att vi erbjuder hög kvalitet, sortimentsbredd, effektiv lagerhållning och leveransprecision.

Distributionskoncept – produktkunskap och leveransförmåga i centrum

Högt kundvärde kan dessutom skapas genom att paketera och distribuera produkter från externa leverantörer. Ett sådant exempel är Beijer Techs koncernbolag Lundgrens som tagit fram distributionskoncept inom flödesteknik och industrigummi. Kundvärdet är i dessa fall lika med den produktkunskap, sortimentsbredd och leveransförmåga Lundgrens erbjuder.

65%

Inom Lesjöfors och Habia står kundspecifika produkter för ungefär 65 procent av tillverkningsvolymerna. Det är unika produkter som bara säljs till en kund och som ofta måste klara tuffa tekniska krav.

25 000

Sortimentet inom Beijer Techs affärsområde Flödesteknik omfattar cirka 25 000 artiklar. Hög produktkunskap och förmågan att paketera och distribuera produkterna på ett smidigt sätt är värdeskapande för kunderna.

24 timmar

Lesjöfors är en lagerhållande tillverkare av chassifjädrar. Företaget kontrollerar alla steg – design, tillverkning, lagerhållning, logistik och service – och erbjuder marknadens bredaste sortiment av kvalitetssäkrade fordonsfjädrar med leverans inom 24 timmar.