Sök nyheter och pressmeddelanden

2024-06-03 | Nyhet

Beijer Almas vetenskapliga mål godkända av SBTi

Beijer Almas utsläppsmål för Scope 1, 2 och 3 har validerats av initiativet Science Based Targets (SBTi). Denna validering bekräftar att koncernens mål är i linje med klimatforskningen och målen i Parisavtalet.

Beijer Alma har förbundit sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser (GHG) i Scope 1 och 2 med 42 procent till 2030, jämfört med basåret 2022*. Koncernen har också ett mål att minska utsläppen i värdekedjan, främst med fokus på koldioxidavtrycket från råvaror och transporter. Målet är att minska Scope 3 utsläppen av växthusgaser med 52 procent per adderat värde till 2030, jämfört med basåret 2022.
 
Ökad trovärdighet
 
“Validering från SBTi är mycket viktig för Beijer Alma. Vi har redan minskat våra utsläpp avsevärt, men genom SBTis ramverk för mätning, rapportering och verifiering tar vi nu mer ansvar och ökar trovärdigheten i vårt klimatarbete,” säger Henrik Perbeck, VD och koncernchef för Beijer Alma. 
 
”Vetenskapsbaserade hållbarhetsmål är avgörande för att vägleda företaget mot en framtid som är ekonomiskt framgångsrik såväl som miljömässigt hållbar. Att fokusera vår verksamhet på alternativ med lägre koldioxidavtryck över hela värdekedjan gör oss mer konkurrenskraftiga. Samtidigt stöder vi våra kunders ansträngningar att bli mer hållbara,” säger Anna Haesert, hållbarhetschef.
 
SBTi, det officiella organet för att sätta klimatmål, är ett samarbete mellan CDP, FN Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. SBTi är också medlem i We Mean Business Coalition. SBTi definierar och främjar bästa praxis för att formulera vetenskapsbaserade mål, tillhandahåller resurser och vägledning för att minska hinder för genomförande, samt oberoende bedömning och godkännande av företags målsättningar.
 
* Gränsen i målet omfattar landbaserade utsläpp och utvinning av råvaror för bioenergi.