Nyheter och press

Citera oss gärna men ange källan.

Sök nyheter och pressmeddelanden

27 Oktober 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Delårsrapport januari – september 2022

Fortsatt tillväxt trots varierad efterfrågan i osäkert konjunkturläge

14 Oktober 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Alma slutför avyttringen av Habia Cable

Beijer Alma offentliggjorde den 5 juli 2022 att man ingått ett avtal om att avyttra Habia Cable till HEW-KABEL. Avyttringen har idag, den 14 oktober 2022, slutförts mot kontant betalning och i linje med de villkor som tidigare har kommunicerats.

13 Oktober 2022 | Nyhet

Inbjudan till presentation av Beijer Almas delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Beijer Alma AB (publ) kommer att publicera sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022 torsdagen den 27 oktober cirka klockan 08.00 (CEST). Samma dag klockan 10.00 (CEST) håller Beijer Alma en telefonkonferens där VD och koncernchef Henrik Perbeck samt ekonomichef Johan Dufvenmark presenterar resultatet.

14 September 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors expanderar till Turkiet genom förvärvet av Telform

Lesjöfors har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Telform, en turkisk fjädertillverkare. Genom affären utökar Lesjöfors sin produktionsplattform, i linje med sin ambition att bygga den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.

19 Augusti 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Halvårsrapport januari – juni 2022

Förvärvsdriven tillväxt, stabil efterfrågan och ökat strategisk fokus

5 Augusti 2022 | Nyhet

Inbjudan till presentation av Beijer Almas delårsrapport för andra kvartalet 2022

Beijer Alma AB (publ) kommer att publicera sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 fredagen den 19 augusti cirka klockan 08.00 (CEST). Samma dag klockan 10.00 (CEST) håller Beijer Alma en telefonkonferens där VD och koncernchef Henrik Perbeck samt ekonomichef Johan Dufvenmark presenterar resultatet.

5 Juli 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Alma avyttrar Habia Cable och stärker koncernens strategiska fokus på lönsam tillväxt och förvärv

Beijer Alma har idag ingått avtal om att avyttra Habia Cable till HEW-KABEL Holding GmbH, en internationell tillverkare av specialkablar med huvudkontor i Tyskland, och dess aktieägare Andlinger and Company. Avyttringen följer av den strategiska översyn som inleddes i februari 2022. Genom avyttringen säkerställer Beijer Alma det långsiktiga värdeskapandet för aktieägarna genom ett stärkt strategiskt fokus samtidigt som Habia Cable ges rätt förutsättningar för tillväxt. Transaktionen sker mot kontant betalning och värderar Habia Cable till cirka 910 MSEK på kassa och skuldfri basis.

28 Juni 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors expanderar i USA genom att förvärva John Evans’ Sons

I linje med sin ambition att skapa den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter har Lesjöfors idag tecknat ett avtal om att förvärva tillgångarna och verksamheten i John Evans’ Sons INC., en ledande amerikansk fjädertillverkare. Genom transaktionen stärker Lesjöfors avsevärt sin närvaro i USA och position på marknaden för fjädrar till medicinteknik. Transaktionen förväntas bidra positivt till Beijer Almas vinst per aktie när den slutförts.

26 April 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Kvartalsrapport januari – mars 2022

Nya förvärv och god efterfrågan i en osäker omvärld

12 April 2022 |

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2021

Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut till engagerade medarbetare som bidragit till förbättringar inom koncernen. Årets stipendiater är Tom Kerkhof på Lesjöforsbolaget Alcomex VIOD och Susan Bao på Habia Cable i Kina.

11 April 2022 | Nyhet

Inbjudan till presentation av Beijer Almas delårsrapport för första kvartalet 2022

Beijer Alma AB (publ) kommer att publicera sin delårsrapport för första kvartalet 2022 tisdagen den 26 april cirka klockan 08.00 (CEST). Samma dag klockan 10.00 (CEST) håller Beijer Alma en telefonkonferens där VD och koncernchef Henrik Perbeck samt ekonomichef Erika Ståhl presenterar resultatet.

5 April 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Johan Dufvenmark ny CFO i Beijer Alma

Johan Dufvenmark har utsetts till ny CFO i Beijer Alma. Han har lång erfarenhet från internationell industri och kommer närmast från Northvolt och tidigare Gränges.

30 Mars 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL) DEN 30 MARS 2022

Beijer Alma AB (publ) har hållit årsstämma den 30 mars 2022. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes stämman med förhandsröstning (poströstning), utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler. Anförande av den verkställande direktören har publicerats på bolagets webbplats, www.beijeralma.se.

30 Mars 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Förinspelat anförande i samband med årsstämman 2022

Anförande av vd och koncernchef Henrik Perbeck finns nu tillgängligt på www.beijeralma.se

9 Mars 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Beijer Alma AB Årsredovisning 2021

Anförande av vd och koncernchef Henrik Perbeck finns nu tillgängligt på www.beijeralma.se

3 Mars 2022 | Nyhet

Beijer Alma pausar verksamhet och försäljning i Ryssland

Anförande av vd och koncernchef Henrik Perbeck finns nu tillgängligt på www.beijeralma.se

28 Februari 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480), med säte i Uppsala, kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022.

25 Februari 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Kallelse till årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480), med säte i Uppsala, kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022.

16 Februari 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Bokslutskommuniké 2021

God efterfrågan och ytterligare förvärv avslutar rekordår

15 Februari 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Alma inleder strategisk översyn av dotterbolaget Habia Cable

Styrelsen i Beijer Alma har beslutat att genomföra en strategisk översyn avseende sitt ägande i Habia Cable. Syftet med översynen är att säkerställa det långsiktiga värdeskapandet för Beijer Almas aktieägare och att Habia Cable ges rätt förutsättningar för tillväxt givet bolagets ledande position i sin nisch.

3 Februari 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech förvärvar Mountpac AB

Beijer Tech har idag förvärvat majoriteten av Mountpac AB, en tillverkare och leverantör av kundanpassade komponenter i olika material.

2 Februari 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Almas CFO slutar

Beijer Almas CFO Erika Ståhl har beslutat att lämna Beijer Alma för en ny möjlighet utanför koncernen. Hon kommer att kvarstå i sin roll medan rekrytering av en ny CFO pågår.

31 Januari 2022 | Nyhet

Inbjudan till presentation av Beijer Almas delårsrapport för fjärde kvartalet 2021

Beijer Alma AB (publ) kommer att publicera sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 onsdagen den 16 februari cirka klockan 08.00 (CET). Samma dag klockan 10.00 (CET) håller Beijer Alma en telefonkonferens där VD och koncernchef Henrik Perbeck samt ekonomichef Erika Ståhl presenterar resultatet.

14 Januari 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech förvärvar Swedish Microwave AB

Beijer Tech har idag förvärvat majoriteten av Swedish Microwave AB, en tillverkare av utrustning för satellitkommunikation till den globala professionella marknaden.

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2023.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter