Nyheter och press

Citera oss gärna men ange källan.

Sök nyheter och pressmeddelanden

26 April 2021 | Rapport | Börsmeddelande

Kvartalsrapport januari – mars 2021

Ökad lönsam tillväxt tack vare stark återhämtning och god kostnadskontroll.

12 April 2021 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Almas dotterbolag Habia Cable utsatt för dataintrång

Beijer Almas dotterbolag Habia Cable har under måndagen utsatts för ett dataintrång. Dataintrånget är avgränsat till Habia Cable och berör inte Beijer Almas övriga dotterbolag.

9 April 2021 | Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Beijer Almas delårsrapport

Beijer Alma AB (publ) kommer att publicera sin delårsrapport för första kvartalet 2021 måndagen den 26 april cirka klockan 08.00 (CEST). Samma dag klockan 10.00 (CEST) håller Beijer Alma en telefonkonferens där VD och koncernchef Henrik Perbeck samt ekonomichef Erika Ståhl presenterar resultatet.

6 April 2021 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Tech förvärvar Novosystems

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva 75% av aktierna i Novosystems AB, Novosystems Östergötland AB och Novosystems Småland AB.

1 April 2021 | Pressmeddelande

Beijer Tech förvärvar Noxon

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag förvärvat 100% av aktierna i Noxon AB från MVI.

23 Mars 2021 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 23 mars 2021

Beijer Alma AB (publ) har hållit årsstämma den 23 mars 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med förhandsröstning (poströstning), utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler. Anföranden av styrelseordföranden och den verkställande direktören har publicerats på bolagets webbplats, www.beijeralma.se.

23 Mars 2021 | Nyhet

De fick Beijer Almas Anders Wall-stipendium 2020

Beijer Almas Anders Wall-stipendium delas ut till engagerade medarbetare som bidragit till förbättringar inom koncernen. Årets stipendiater är Dag Borgesen, projektledare på Norspray A/S, och Liam Tilby, maskin- och prototypingenjör på European Springs & Ltd.

23 Mars 2021 | Pressmeddelande

Förinspelade anföranden i samband med årsstämman 2021

Anföranden av styrelseordförande Johan Wall, VD och koncernchef Henrik Perbeck och ekonomichef Erika Ståhl finns nu tillgängliga på www.beijeralma.se.

2 Mars 2021 | Rapport | Börsmeddelande

Beijer Alma AB Årsredovisning 2020

16 Februari 2021 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Kallelse till årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480), med säte i Uppsala, kallas till årsstämma tisdagen den 23 mars 2021.

15 Februari 2021 | Rapport | Börsmeddelande

Bokslutskommuniké 2020

Starkt avslutande kvartal trots fortsatt osäkerhet i omvärlden

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

NÄSTA RAPPORT

Nästa delårsrapport för Q2 släpps den 20 augusti för perioden januari–juni.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium